ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β΄ 2247)

Posted on May 08, 2014, 2:36 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 7 secs

pasonop_orangeΑνακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας (υπ΄ αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση) διαβιβάστηκαν στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας οι σχετικοί πίνακες βαθμολογικής κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων φορέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους δυνάμει των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Ο τελικός πίνακας διάθεσης εκδόθηκε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας.

http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/kin_mob/kin_mob_info_2.csp

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.