Η θέση της ΠΑΣΟΝΟΠ για την ΠΦΥ

Posted on May 08, 2014, 2:35 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

pasonop_orange
Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας..

Πρόκειται σαφώς για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, πλήρως τεκμηριωμένο επιστημονικά, που όμως δεν δεσμεύει την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ως προς την υλοποίησή του. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής ο ρόλος του νοσηλευτή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προβλέπεται ιδιαίτερα αναβαθμισμένος, γεγονός που από μόνο τουείναι ιδιαίτερα σημαντικό.


Αξίζει να σημιωθεί ότι η Επιτροπή εισηγείται στο Υπουργείο την θεσμοθέτηση του οικογενειακού γιατρού, την ηλεκτρονική κάρτα υγείας, το παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό ωστε ο ασθενής να αποκτά πρόσβαση σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, την κατ΄οίκον νοσηλεία και την εμπλοκή των νοσηλευτών στη λήψη αποφάσεων.
Απομένει να φανεί, τί απ’ όλα αυτά θα αποφασίσει να υιοθετήσει το Υπουργείο Υγείας…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.