Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν ( αποσπάσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις ) του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Posted on May 08, 2014, 2:38 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

pasonop_orangeΗ τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου « Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

Αυτά είναι τα επίμαχα άρθρα που αφορούν του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.


Σελίδα 1 Σελίδα 2 Σελίδα 3
trop-1  trop-2 trop-3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.