Μεταβολή μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Posted on May 08, 2014, 2:43 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

Η νέα κλίμακα περιλαμβάνει μόνο τρεις συντελεστές φόρου, 22% για τα πρώτα 25 χιλιάδες ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, 32% για τα επόμενα 17 χιλιάδες και 42% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 42.000 ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει με την εφαρμογή της κλίμακας αυτής μειώνεται κατά 2.100 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 21.500 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από 21.501 έως 41.499 ευρώ η έκπτωση φόρου περικόπτεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ εισοδήματος, δηλαδή κλιμακώνεται αντιστρόφως ανάλογα του ύψους εισοδήματος από τα 2.000 ευρώ ως τα 100 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

pinakas-forou-2013

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.