Με αριθμό ΦΕΚ 2247 η απόφαση σχετικά με τις επανατοποθετήσεις εργαζομένων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

Posted on May 08, 2014, 2:30 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 3 secs

pasonop_orangeΣτο ΦΕΚ υπ. αριθμ. 2247/10-09-2013 δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά στην κινητικότητα όσων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του άρθρου 90 του ν.4172/2013.


Στον πίνακα Γ’ αναφέρονται τα προσόντα των κλάδων/ειδικοτήτων ανά κατηγορία εκπαίδευσης , προκειμένου οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα να ενταχθούν στο καθεστώς της κινητικότητας. Σε ότι αφορά τους Νοσηλευτές ΠΕ & ΤΕ, θεωρείται απαραίτητη η ταυτότητα μέλους στην ΕΝΕ που να είναι σε ισχύ.

Επειδή όσοι συνάδελφοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας δεν έχουν απολέσει τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα, και ως εκ τούτου δεν αποτελούν νέα πρόσληψη ώστε να ισχύουν γι’ αυτούς τα κριτήρια του ΑΣΕΠ όπως για τους νεοδιοριζόμενους – ένα εκ των οποίων είναι και η απαραίτητη εγγραφή στην ΕΝΕ – αλλά και επειδή θεωρούμε ότι η υποχρέωση καταβολής εισφορών από συναδέλφους σε διαθεσιμότητα που ζουν σήμερα σε καθεστώς ανασφάλειας ισοδυναμεί με οικονομική, ηθική και ψυχολογική εξόντωση, η Ομοσπονδία μας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε δυνάμει της υπ. αριθμ. 107/2009 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να προσβληθεί και να ανακληθεί η παρούσα Υπουργική Απόφαση, και να επανεκδοθεί χωρίς την υποχρεωτικότητα εγγραφής στην ΕΝΕ.

 

                                                                                  

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.