Σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Posted on June 03, 2014, 1:13 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 2 secs

pasonop_orangeΤροποποίηση της υπ’ αριθμό. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210/31-5-2013 υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 1387/Β/6-6-2013).

download icon

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.