Πα.Σ.Ο.Νο.Π 15ο μέλος της Global Nurses United!

Posted on September 16, 2014, 4:07 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 12 secs

 Πα.Σ.Ο.Νο.Π

«Η Ελλάδα, δια της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού, 15ο μέλος της Global Nurses United

 LOGO GNUΠΑΣΟΝΟΠ

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι κατέχει στο εξής θέση εκπροσώπου της Ελλάδας στο νεοσύστατο Παγκόσμιο Νοσηλευτικό Συνδικαλιστικό Φορέα Global Nurses United (GNU).

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας είναι από καιρό στραμμένο στη χώρα μας. Σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, την οποία διανύουμε έντονα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες, η υποχώρηση του κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας από τη Συνταγματική υποχρέωση για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας προς τους Πολίτες με το πρόσχημα του εξορθολογισμού των δαπανών, είναι γεγονός.

Γεγονός επίσης είναι ότι αυτό δεν αποτελεί ελληνική αποκλειστικότητα, αλλά τάση που τείνει να εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, του άκρατου νέο-φιλελευθερισμού, της λιτότητας και της επικυριαρχίας της οικονομίας των «αγορών» σε βάρος της Πολιτικής και της Κοινωνίας.

Ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση – πρόσκληση προς την Ομοσπονδία μας Συναδέλφων Νοσηλευτών από 14 χώρες του κόσμου, προσυπογράφουμε την ιδρυτική διακήρυξη της Global Nurses United (GNU) όπως αυτή κατατέθηκε στο Ιδρυτικό της Συνέδριο, στο  San Francisco των ΗΠΑ στις 22 Ιουνίου 2013.

Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί στο επικείμενο 2ο Παγκόσμιο Νοσηλευτικό Συνδικαλιστικό Συνέδριο της GNU που θα πραγματοποιηθεί στο Las Vegas των ΗΠΑ από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2014, από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., Νοσηλευτή ΠΕ MSc, κο Μάριο Πάντζαλη, προκειμένου κι αυτός με τη σειρά του να περιγράψει στην Παγκόσμια Νοσηλευτική Κοινότητα τη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα.

  Γραφείο Τύπου ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π

LOGO GNUGNU SF Declaration English