ΦΕΚ για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Posted on October 03, 2014, 11:09 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

ΣΕ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για την  επιλογής  Προϊσταμένων  οργανικών μονάδων −  Πλήρωση αναγκαίων  προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

 

Διαβάστε το  ΦΕΚ επιλογή προϊσταμένων