Με απόφαση (ΦΕΚ) του ΥΔΜΗΔ το 3ο στάδιο επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων.

Posted on October 10, 2014, 12:52 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

Με απόφαση (ΦΕΚ) του ΥΔΜΗΔ το 3ο στάδιο επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων ( Δομημένη συνέντευξη).

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ: Συνέντευξη Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων φεκ 2661