Γενικές κατευθύνσεις – οδηγίες για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα

Posted on October 23, 2014, 7:13 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 1 sec

Γενικές κατευθύνσεις – οδηγίες για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα προς τις Μονάδες Υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) της χώρας.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της χώρας για την αντιμετώπιση πιθανής εισαγωγής κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα και την αποφυγή μετάδοσης της νόσου εκδίδεται η παρούσα εγκύκλιος προς εφαρμογή από τα κέντρα  υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., τα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών νοσοκομείων και των Ν.Π.Ι.Δ. και τις ιδιωτικές κλινικές. Οι μονάδες υγείας έχουν καίριο ρόλο στον έλεγχο της επιδημίας, μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και συστηματικής απομόνωσης των περιστατικών καθώς και της κατάλληλης ατομικής προστασίας των εργαζομένων τους.

Διαβάστε εδώ:Γενικές κατευθύνσεις – οδηγίες για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα προς τις Μονάδες Υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) της χώρας

ΥΥΚΑ-1 375 200