Επιστολή της Πα.Σ.Ο.Νο.Π στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Posted on December 05, 2014, 1:46 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Πα.Σ.Ο.Νο.Π.

ΘΕΜΑ : Πρόταση δημιουργίας κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού (Νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ, Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ), Μαιών και Επισκεπτών Υγείας.

  Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, η αντιμετώπιση των προβλημάτων του νοσηλευτικού προσωπικού (δυσμενείς συνθήκες εργασίας, ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ανορθολογική κατανομή του) και των αναγκών του για εκπαιδευτική του αναβαθμισή, καθώς και των σύγχρονων απαιτήσεων για εξειδικευμένη γνώση των θεμάτων της νοσηλευτικής στο χώρο (υγείας), που είναι διαρκώς εξελισσόμενος επιστημονικά και τεχνολογικά, αλλά και για τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας και ευθύνης του, επιβάλλει την σύσταση ειδικού Νοσηλευτικού κλάδου, ο οποίος θα συμβάλλει στην κατοχύρωση του έργου τους και την αναβάθμισή τους και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όφελος τελικά των ίδιων των πολιτών – χρηστών των υπηρεσιών υγείας.

Ήδη σε δηλώσεις σας κατά καιρούς, έχετε επισημάνει την αναγκαιότητα επίλυσης των προβλημάτων που απασχολούν τη νοσηλευτική κοινότητα και τη ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, καθώς και έχετε αναφερθεί στον αγώνα που καταβάλλει το νοσηλευτικό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας.

Κατόπιν αυτών και ενόψει των νέων δεδομένων στον χώρο της υγείας η σύσταση του συγκεκριμένου κλάδου κρίνεται σήμερα παρά ποτέ επιτακτική. Η προτεινόμενη ρύθμιση διαφοροποιείται από την ανωτέρω του ν. 2071/1992, ως προς την επέκταση του ρυθμιστικού περιεχομένου της εκτός από τους νοσηλευτές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (οι οποίοι ανέρχονται σε 15.000 περίπου) και στους συναδέλφους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (οι οποίοι ανέρχονται σε άλλες 15.000 περίπου)

Θεωρείται δε αυτονόητο ότι στη ρύθμιση θα πρέπει να περιληφθούν και οι επισκέπτες (περίπου 2000) και οι μαίες (περίπου 2.500), ως σημαντικό κομμάτι του νοσηλευτικού προσωπικού ευρεία εννοία και για την αποφυγή αυθαίρετων διαφοροποιήσεων.

Η ΠαΣΟΝοΠ εκπροσωπώντας το σύνολο της νοσηλευτικής κοινότητας θεωρεί επιτακτική την ανάγκη της δημιουργίας κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες νοσηλευτικού προσωπικού, Νοσηλευτές ΠΕ, Νοσηλευτές ΤΕ, Βοηθούς Νοσηλευτών ΔΕ, Μαίες και Επισκέπτες Υγείας.

Θα ήταν πολύ σημαντική η στήριξή σας στην επίλυση αυτού του φλέγοντος ζητήματος που ταλανίζει χρόνια τώρα τη νοσηλευτική κοινότητα.

Ευχαριστούμε.

Σας επισυνάπτουμε την πρόταση της ομοσπονδίας μας.

 Με Τιμή και Εκτίμηση

 Για την Ε.Ε. ΠΑΣΟΝΟΠ

   Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γ. Γραμματέας

   Μ.Πάντζαλης                                                                                      Τ. Πατηνέας