Επιστολή της Πα.Σ.Ο.Νο.Π στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά

Posted on December 05, 2014, 1:45 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 1 sec

Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

   Πα.Σ.Ο.Νο.Π.

                                               

  ΘΕΜΑ : Πρόταση δημιουργίας Επαγγελματικού Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ), Μαιών και Επισκεπτών Υγείας στο Ε.Σ.Υ.

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβερνήσεως

 Σύμφωνα με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ, ΝΠΔΔ) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014, επίσημη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΝΕ με τον  Πρωθυπουργό, όπου συζητήθηκαν σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Νοσηλευτές με προεξέχον το ζήτημα της δημιουργίας Ειδικού Επαγγελματικού Κλάδου για όσους υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το αίτημα για τη δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Κλάδου, αποτελεί διαχρονικό αίτημα σύσσωμης της Νοσηλευτικής Κοινότητας της χώρας. Ωστόσο, εκτός από τους 15.000 περίπου Νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στο  Ε.Σ.Υ., η Ελληνική Νοσηλευτική Κοινότητα απαρτίζεται επιπλέον από 13.000 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθούς Νοσηλευτές, 2.500 Μαίες και Μαιευτές, και 2.000 Επισκέπτριες και Επισκέπτες Υγείας που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας και τις μονάδες ΠΕΔΥ.

Όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΝΕ, σύμφωνα με την οποία εξαιρείται από τον υπό σύσταση Επαγγελματικό Κλάδο ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της Ελληνικής Νοσηλευτικής Κοινότητας, επικρατεί τεράστια αναστάτωση.

Και τούτο διότι τυχόν υλοποίηση της σχετικής εξαγγελίας, που σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί φέρει την έγκριση του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα λειτουργικά προβλήματα σε όλες ανεξαιρέτως τις δομές παροχής υπηρεσιών Υγείας της χώρας.

Δέον να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Νοσηλευτικό Προσωπικό των Νοσοκομείων και των Μονάδων ΠΕΔΥ, εδώ και δεκαετίες παρέχει με αυταπάρνηση υπηρεσίες υγείας αντικαθιστώντας και υποκαθιστώντας τους Νοσηλευτές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της τραγικής υποστελέχωσης που μαστίζει τις Δημόσιες Μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας. Αποτέλεσμα τυχόν διάκρισης των Νοσηλευτών σε ξεχωριστό Επαγγελματικό Κλάδο από τους Δ.Ε. Βοηθούς Νοσηλευτές θα προκαλέσει –δικαίως- ανυπέρβλητα προβλήματα στη συνεργασία των δύο αυτών επαγγελματικών ομάδων, με τελικό αποδέκτη τον ίδιο τον ασθενή και κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε υποβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας.

Επιπρόσθετα, τόσο στην πλειοψηφία των Δημόσιων Νοσοκομείων όπου λειτουργούν Μαιευτικά Τμήματα, όσο κυρίως στα ειδικού χαρακτήρα Μαιευτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στις Μονάδες ΠΕΔΥ, η αναλογία των Μαιών/των ή Επισκεπτών/τριων είναι τέτοια σε σχέση με τους Νοσηλευτές που τυχόν διαχωρισμός σε ξεχωριστό Επαγγελματικό Κλάδο των τελευταίων, δύναται να δημιουργήσει εκτός από προστριβές και δυσχέρειες στο κοινό εργασιακό τους περιβάλλον, ακόμη και Νομικής – Συνταγματικής φύσεως προβλήματα.

Ως εκ των ως άνω παρατίθενται, θεωρούμε ότι η δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Κλάδου Νοσηλευτών, χωρίς τη συμμετοχή των Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών, των Μαιών/των και των Επισκεπτών/τριών Υγείας – παρά την αγαθή προαίρεση του ιδίου του Πρωθυπουργού της χώρας – θα έχει τελικά  βλαπτικές συνέπειες τόσο για την ίδια τη Νοσηλευτική Κοινότητα της χώρας καθώς, αφενός  θα δημιουργήσει φαινόμενα συντεχνιασμού στους κόλπους της, αφετέρου θα επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη επιβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον στις Μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας  και εν τέλει θα παρουσιάσει αρνητικό αντίκτυπο στους τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών Υγείας δηλαδή τους ίδιους τους ασθενείς.

Για όλους αυτούς τους λόγους  η Ομοσπονδία μας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο της Νοσηλευτικής κοινότητας, Μαίες και Επισκέπτες Υγείας, σας ζητά να επανεξετάσετε τη στάση σας και να μην αποκλείσετε ομάδες συναδέλφων που καθημερινά δίνουν αγώνα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μας.

Σας επισυνάπτουμε την πρόταση της ομοσπονδίας μας.

 Με Τιμή και Εκτίμηση

 Για την Ε.Ε. ΠΑΣΟΝΟΠ

       Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραμματέας

    Μ.Πάντζαλης                                                                 Τ. Πατηνέας