Πα.Σ.Ο.Νο.Π (ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 15.000 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ)

Posted on December 12, 2014, 11:43 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 4 secs
ΠΑΣΟΝΟΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 15.000 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΑΙΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η αντιμετώπιση των πολλών και ποικίλων προβλημάτων του νοσηλευτικού προσωπικού, επιβάλλει την σύσταση ειδικού κλάδου, ο οποίος θα συμβάλλει στην κατοχύρωση του έργου τους, την αναβάθμισή τους και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όφελος τελικά των ίδιων των πολιτών – χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας, οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, η ανορθολογική κατανομή του είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα. Οι ανάγκες για εκπαιδευτική αναβάθμιση, εξειδικευμένη γνώση των θεμάτων της νοσηλευτικής στον διαρκώς εξελισσόμενο (επιστημονικά-τεχνολογικά) χώρο της δεν μπορούν να αναβάλλονται! Πρέπει επιτέλους να υπάρξει καθορισμός ενός συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας.

Τυχόν υλοποίηση του άρθρου 43 στο σχέδιο νόμου («Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας») του Υπουργού Υγείας Μ. Βορίδη που κατατέθηκε , Δ Ε Ν συμβάλλει ουσιαστικά στις ανάγκες του κλάδου μας. Αντιθέτως, διογκώνει τα προβλήματα και την αίσθηση απαξίας μεγάλου μέρους των συναδέλφων μας. Το 2015 το νοσηλευτικό προσωπικό Δ Ε Ν γίνεται να διαχωρίζεται σε Πατρικίους και Πληβείους.

Δεκαετίες τώρα, το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας παρέχει με αυταπάρνηση υπηρεσίες υγείας χωρίς να κάνει ενδοστρεφείς διαχωρισμούς. Το νοσηλευτικό Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρέχει υπηρεσίες υψηλοτάτου επιπέδου. Ο Λ Ο Ι μαζί παλεύουμε ώστε να παρέχουμε το αγαθό της Υγείας. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς «απαιτήσεις». Αποτέλεσμα τυχόν διάκρισης των Νοσηλευτών σε ξεχωριστό Επαγγελματικό Κλάδο από τους Δ.Ε. Βοηθούς Νοσηλευτών θα προκαλέσει –δικαίως- ανυπέρβλητα προβλήματα στη συνεργασία του νοσηλευτικού προσωπικού, που θα οδηγήσει σε υποβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας.

Με την εν λόγω πρόταση αποκλείονται 15.000 συνάδελφοί μας από τον κλάδο του Νοσηλευτικού Προσωπικού-Μαιών-Επισκεπτών. Ποιος μπορεί να αποκλείσει το 50% του προσωπικού που στελεχώνει τη Νοσηλευτική Υπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας; Ποιος δικαιούται να το πράξει;

Η πρόταση μας για την επίλυση ενός πάγιου ζητήματος που απασχολεί τη νοσηλευτική κοινότητα, είναι η δημιουργία κλάδου Νοσηλευτικού προσωπικού (Π.Ε.-Τ.Ε.-Δ.Ε.), Μαιών και Επισκεπτών Υγείας στο ΕΣΥ, χωρίς τον αποκλεισμό καμίας κατηγορίας και συγκεκριμένα των Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών.