Απόφαση (ΚΥΑ) για νυχτερινά, αργίες εργαζομένων και εφημερίες.

Posted on June 04, 2015, 11:53 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 2 secs

Δείτε τη σχετική απόφαση ΦΕΚ B 1018 – 03.06.2015 – ΚΥΑ για νυχτερινά, αργίες εργαζομένων και εφημερίες.

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε εδώ : ΦΕΚ B 1018 – 03.06.2015 – ΚΥΑ