Την 3η ημέρα του συνεδρίου – CFNU …

Posted on June 05, 2015, 9:02 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 5 secs

GNU & PaSONoP logoΤην 3η ημέρα του συνεδρίου – CFNU, εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο που είναι επικεφαλείς Νοσηλευτικών οργανώσεων όπως, Solange Aparecida Caetano από τη Βραζιλία, Marios Pantzalis από την Ελλάδα, David Hughes από την Ιρλανδία και ο Kenneth Zinn τις Ηνωμένες Πολιτείες, τοποθετούνται για την κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας στην χώρα τους.

cfnu 6 cfnu 7 cfnu 8 cfnu 9 cfnu 10 cfnu 11 cfnu 12 cfnu 13 cfnu 14 cfnu 15 cfnu 16 cfnu 17 cfnu 18 cfnu 19 cfnu 20 cfnu 21 cfnu 22 cfnu 23 cfnu 24 cfnu 25