Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο ……….

Posted on December 14, 2015, 11:57 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 6 secs

misthologionew logo pasonop gnu

Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο: Τι προβλέπεται για κλιμάκια, προσωπική διάφορα, μπόνους, αξιολόγηση – Ποιο επίδομα κόβεται

 

Μεγάλες αλλαγές έρχονται με το νέο σύστημα αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, που επανακαθορίζει το μισθολογικό καθεστώς που διέπει του υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ, Νομικών Προσώπων και ορισμένων ΔΕΚΟ. Το νέο ενιαίο μισθολόγιο συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή, συμπεριλαμβανόμενων των νέων προαπαιτούμενων μέτρων που πρέπει να περάσει η κυβέρνηση προκειμένου να εκταμιευθεί η υποδόση του 1 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα με το νέο σύστημα αμοιβών στο δημόσιο, αποσυνδέεται το μισθολόγιο με το βαθμολόγιο και θεσπίζονται ταυτόχρονα διαφορετικά μισθολόγικά κλιμάκια -13 για υπαλλήλους ΥΕ και ΔΕ και 19 για υπαλλήλους ΤΕ και ΠΕ, ανάλογα με την υπηρεσία και τα τυπικά τους προσόντα- ενώ προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Ταυτόχρονα συνδέονται οι ωριμάνσεις με την αξιολόγηση.
Ακόμη, διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση μισθών σε δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διατάξεων του νομοσχεδίου διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσης τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προς της έναρξης ισχύος τους νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά θα απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην την χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.
Μπόνους
Από την άλλη, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον Τμηματάρχη. Με αυτόν τον τρόπο και καθώς όπως αναφέρεται στα συνοδευτικά του νομοσχεδίου κείμενα: «προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας», υλοποιείται η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στο Δημόσιο, το γνωστό, δηλαδή, μπόνους παραγωγικότητας το οποίο, ωστόσο, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, θα οδηγήσει σε δεύτερο χρόνο και σε μειώσεις μισθών πολλών δημοσίων υπαλλήλων.
Πρόσθετες δαπάνες προβλέπονται για τον κρατικό προϋπολογισμό με την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου, το οποίο τελικά δεν είναι… δημοσιονομικά ουδέτερο, αλλά κινείται προς τα πάνω!
Το ύψος των μισθών
Ο βασικός μισθός για υπαλλήλους ΥΕ καθορίζεται σε 780 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ σε 780 ευρώ επί συντελεστή 1,10 (858 ευρώ), για ΤΕ 780 ευρώ με συντελεστή 1,33 (1.037 ευρώ) και για ΠΕ 780 ευρώ επί 1,40 (1.092 ευρώ).
Η οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για τα δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα, 170 ευρώ για τα τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο.
Αναλυτικά τα σημεία
Με το νέο σύστημα εισάγονται οι εξής αλλαγές:
– Αποσύνδεση βαθμού – μισθού με τη θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων, διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων, για την κατάταξή τους. Με το νέο σύστημα θα επανακαταταγούν οι υπάλληλοι σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 Μισθολογικά Κλιμάκια για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ και 19 Μισθολογικά Κλιμάκια για υπαλλήλους ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας. Η κατάταξη θα είναι ανάλογη υπηρεσία και τυπικών προσώντων.
– Προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα, προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) θα εφαρμοστεί από το 2018 και μετά.
– Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.
– Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον Τμηματάρχη, από 900 ευρώ, 400 ευρώ, 300 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα που ισχύει σήμερα.
– Προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
– Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
– Διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσης τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προ της έναρξης σε περιπτώσεις μείωσής τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προς της έναρξης ισχύος τους νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην την χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.
– Εξαιρείται το ναυτικό προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνου (ΑΕΔΙΚ) από τις ρυθμίσεις του μισθολογίου και θα αμείβεται εφεξής με τρόπο ανάλογο του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Επίδομα Παραμεθορίου
«Ψαλίδι» φαίνεται να μπαίνει στους συνολικούς πόρους για την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου, καθώς, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ: «Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση υπαλλήλου δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου».
Οι αρχές του μισθολογίου
Σε τρεις αρχές υπόκειται το νέο σύστημα αμοιβών στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου για το Ενιαίο Μισθολόγιο:
α) της δημοσιονομικής προσαρμογής
β) της ισότητας και της αξιοκρατίας
γ) της διαφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος
Στο νέο μισθολόγιο υπάγονται σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι του δημοσίο, μόνιμοι, δόκιμοι και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δεν υπάγονται μόνο οι υπάλληλοι του ΕΛΚΕΘΕ, «λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας του συγκεκριμένου προσωπικού», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.
Βάσει του Μνημονίου το νέο μισθολόγιο θα πρέπει να τεθει σε εφαρμογή από την 1η/12/2016, δηλαδή σε λιγότερες από 20 ημέρες.
Η συνολική δαπάνη
Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, από την εφαρμογή των διατάξεων για το νέο μισθολόγιο, προκύπτουν για το Κράτος πρόσθετες ετήσιες δαπάνες. Αναλυτικότερα:
– 107 εκατ. ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη για τα έτη 2016-2019, από την επανακατάταξη των υπαλλήλων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια
– 143 εκατ. ευρώ περίπου, από το 2018 και μετά, από τη μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) του προσωπικού
– 25 εκατ. ευρώ ετησίως από την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης στους προϊσταμενους των οργανικών μονάδων.

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ

τις καταργούμενες / τροποιούμενες διατάξεις ΕΔΩ

την αιτιολογική έκθεση ΕΔΩ

και την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΕΔΩ

πηγή: www.aftodioikisi.gr