Η πρόταση Πα.Σ.Ο.Νο.Π για την Νοσηλευτική Εκπαίδευση

  Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) από συστάσεώς της εν έτη 2002, αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο Δευτεροβάθμιο, Κλαδικό Συνδικαλιστικό όργανο του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Ομοσπονδία μας, σε όλα τα χρόνια ιστορίας και δράσης της – πάντοτε εντός του Δημοκρατικού πλαισίου και σύμφωνα με όσα ο Νόμος και το Σύνταγμα ορίζουν- ήταν και παραμένει πάντοτε προσηλωμένη στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση της μεγαλύτερης εργασιακής ομάδας στο ΕΣΥ που δεν είναι άλλη από το Νοσηλευτικό προσωπικό στο σύνολό του (Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, Βοηθοί Νοσηλευτές ΔΕ, Μαίες, Επισκέπτες/τριες Υγείας), την ανάδειξη δυσχερειών και την υποβολή προτάσεων στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες, με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος χωρίς ίχνος μικροπολιτικής σκοπιμότητας. Στην κατεύθυνση αυτή σας υποβάλλουμε ολοκληρωμένο το αίτημα – πρόταση της Ομοσπονδίας μας, για την Νοσηλευτική Εκπαίδευση θεσμοθέτηση για μια συνολικότερη μεταρρύθμιση σε ότι αφορά τη Νοσηλευτική στην Ελλάδα, και η οποία με τη σειρά της απαιτεί διακομματική συναίνεση από το σύνολο των Πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να ευοδωθεί. Η  πρόταση για την Νοσηλευτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει: 1) Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (προπτυχιακή) για το σύνολο των Νοσηλευτών. 2) Μετεκπαίδευση υπό τη μορφή Νοσηλευτικής Ειδικότητας ως απαραίτητου κριτηρίου πρόσληψης στο ΕΣΥ. 3) … Continue reading Η πρόταση Πα.Σ.Ο.Νο.Π για την Νοσηλευτική Εκπαίδευση