Εγκύκλιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Posted on June 09, 2016, 9:34 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 0 secs

Εγκύκλιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, εξέδωσε και κοινοποίησε, σήμερα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Οι βασικοί πυλώνες της εφαρμογής των διατάξεων των Νόμων 4396/2016, καθώς και 3230/2004: Καθορισμός και υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας στους προβλεπόμενους Φορείς του Δημοσίου, η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και η κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε Φορέα, αναλύονται στην εγκύκλιο

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο ολόκληρη η εγκύκλιος

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.