Σκόπιμες οι αβλεψίες του νομοθέτη στο Ν. Σ. της ΠΦΥ;

Posted on May 04, 2017, 9:35 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 2 secs

 

 

Υπόμνημα κατέθεσε η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού στον Υπουργό υγείας κο Α.Ξάνθο, και τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κο. Π.Πολάκη σχετικά με το Προσχέδιο Νόμου για την οργάνωση και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας, που τέθηκε προς διαβούλευση στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας έως τις 24/04/2017.

Στο Υπόμνημα η Πα.Σ.Ο.Νο.Π εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη και την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου γενικά, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, διότι η οργάνωση και η λειτουργία της ΠΦΥ είναι αναγκαία συνθήκη για ολόκληρη την Κοινωνία, τους Πολίτες και για τους Επαγγελματίες Υγείας.

Ωστόσο εκφράστηκε και η διαφοροποίηση μας σε ότι αφορά τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Ομάδας Υγείας, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 11.3.γ , 11.3.δ.

Ιδιαιτέρως δε, στις παραγράφους 3.γ & 3.δ του άρθρου 11 ο συντάκτης  διαχωρίσει αρμοδιότητες ανάμεσα σε Νοσηλευτές και Επισκέπτες, τη στιγμή που αυτές αλληλο-επικαλύπτονται καθότι ταυτόσημες! Απορίας άξιο είναι δε, με ποιο ακριβώς κριτήριο ο συντάκτης του σχεδίου νόμου επιλέγει τους Επισκέπτες Υγείας ως μόνους αρμόδιους για συμμετοχή στη χάραξη πολιτικών Υγείας, αποκλείοντας τους Νοσηλευτές από παρόμοια δυνατότητα! Τέλος, ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου παρέλειψε να κάνει ειδική μνεία αλλά και να περιγράψει τις αρμοδιότητες  μιας ολόκληρης επαγγελματικής ομάδας που μέχρι και σήμερα παρέχει υπηρεσίες στο χώρο της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αυτής των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών!

Για όλους αυτούς τους λόγους, και με αφορμή το πέρας της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου νόμου, η Ομοσπονδία μας ζήτησε συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να συμβάλουμε στην υλοποίηση ενός εφικτού σχεδίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και να προφυλαχθούμε από πιθανές αβλεψίες του νομοθέτη.

 

Γρ Τύπου Πα.Σ.Ο.Νο.Π

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.