Περί αξιολόγησης ο λόγος ………….

Posted on September 17, 2017, 10:10 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 1 sec

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) δηλώνει ότι επιθυμεί την αξιολόγηση του Νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ με τη χρήση αντικειμενικών στοιχείων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τέτοιων, που να προάγουν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες.

 

Η  οριζόντια αξιολόγηση με όρους Δημόσιας Διοίκησης έτσι όπως σήμερα επιχειρείται από το Υπουργείο Υγείας, δε θεωρούμε ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος και κατά συνέπεια, δεν προάγει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Για τους λόγους αυτούς, κατ’ αρχήν δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία – αποχή που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ. Καλούμε, ωστόσο, τα μέλη μας να πράξουν κατά συνείδηση συνεκτιμώντας το γεγονός ότι, η αποχή από την αξιολόγηση δεν επιφέρει πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας μας (επισυνάπτεται) αλλά ταυτόχρονα καταδικάζουμε και κάθε απόπειρα εκβιασμού ή άσκησης πιέσεων στους συναδέλφους μας, απ’ όπου κι αν προέρχεται.

Ε Ε Πα.Σ.Ο.Νο.Π.

Διαβάστε την Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.