Σύσταση ενός Ενιαίου Επαγγελματικού Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού

Posted on November 27, 2017, 11:36 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 3 secs

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σε συνέχεια της εισήγησης της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ) προς τον Υπουργό Υγείας για τη δημιουργία Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου, και αντί άλλης ανακοίνωσης, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού δίνει στη δημοσιότητα τη δική της εισήγηση όπως αυτή υποβλήθηκε στο ΕΣΑΝ στις  17/10/2017 και εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή της:

“Σε απάντηση της από 11/10/2017 επιστολής σας, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) ως το αντιπροσωπευτικότερο Δευτεροβάθμιο Κλαδικό Συνδικαλιστικό Όργανο που εκπροσωπεί το σύνολο της Νοσηλευτικής κοινότητας, επιθυμεί για πολλοστή φορά να επισημάνει τα κάτωθι:

– Πάγια αρχή και θέση της Ομοσπονδίας μας αποτελεί η σύσταση ενός Ενιαίου Επαγγελματικού Κλάδου για το σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού, με διακριτές κατηγορίες με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα, στον οποίο θα υπάρχουν σειρά προβλέψεων και ειδικών ρυθμίσεων που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των λειτουργών της άσκησης της Νοσηλευτικής ως Επιστήμης και Τέχνης.

– Τέτοιες ιδιαιτερότητες άπτονται του τρόπου πρόσληψης, αξιολόγησης, εξέλιξης, μισθολογικών απολαβών και ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών ζητημάτων και εν γένει θεμάτων που θα διακρίνουν το Νοσηλευτικό προσωπικό από το σύνολο των Υπαλλήλων που ασκούν Δημόσια Διοίκηση.

– Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει την Κυβερνητική πρωτοβουλία για τη σύσταση του ανωτέρω Επαγγελματικού Κλάδου, και δηλώνει πρόθυμη να συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της στο διάλογο που θα ακολουθήσει με τους καθ’ ύλην αρμόδιους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να εξειδικευθούν και διευθετηθούν όλες οι επιμέρους παράμετροι λειτουργίας του Νοσηλευτικού Κλάδου, εκπληρώνοντας έτσι τους καταστατικούς της σκοπούς, που δεν είναι άλλοι από τη Συνδικαλιστική εκπροσώπηση του Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου όπως αυτός ως άνω περιγράφεται.”

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΕΣΑΝ.

Γραφείο Τύπου ΠαΣΟΝοΠ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.