Πρόταση της ΠαΣΟΝοΠ για την επικαιροποίηση και τη θεσμοθέτηση νέων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Posted on November 04, 2018, 10:19 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 9 mins

Αριστοτέλους 73                                                                                                                                                                    Αθήνα ,31/10/2018

Τ.Κ.10434 Αθήνα                                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 835

Τηλ: 2108234914                                                       

fax: 2108234916

 

 Προς: : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

(Ε.Σ.Α.Ν)

Κοιν: Πρόεδρο ΕΣΑΝ, κο Δημήτρη Τζιάλλα

                                          
 

 

                               

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Πρόταση της ΠαΣΟΝοΠ για την επικαιροποίηση και τη θεσμοθέτηση νέων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

 

 

Σε απάντηση της υπ’ αριθ.πρωτ. 67/15.10.2018 προσκλήσεώς σας για την υποβολή υπομνήματος προτάσεων αναφορικά με την επικαιροποίηση των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) ανταποκρίνεται υποβάλλοντας στο διάλογο την πρότασή της όπως αυτή σας έχει και κατά το παρελθόν κοινοποιηθεί αρμοδίως (731/03.02.2017).

Στην  εποχή  της  απόλυτης  εξειδίκευσης,   που  διέπει  σχεδόν όλους  τους  εργασιακούς  χώρους,  και  ειδικά  στην  υγεία,  απαιτούνται  όλο  και  περισσότερα  εφόδια  γνώσεων  από  τους  Νοσηλευτές,  για  να  ανταποκριθούν  στις  ανάγκες  νοσηλείας.

Η Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση  από  μόνη  της, δεν  καλύπτει  τους  εξειδικευμένους  τομείς  άσκησης  του  Νοσηλευτικού  επαγγέλματος. Απαραίτητη  λοιπόν  κρίνεται  η  Νοσηλευτική  ειδικότητα,  ως  μορφή  ειδίκευσης,  η  οποία  θα  ετοιμάζει  το  Νοσηλευτή  για  να  ασκήσει  το  Νοσηλευτικό  επάγγελμα  σε  συγκεκριμένο τομέα όπου θα έχει και επιπλέον προσόντα αλλά και δεξιότητες που απορρέουν από την Ειδίκευση και όχι  όπου  τύχει.
Μέχρι  και  σήμερα,  όλοι  γνωρίζετε,  πως  οι  Νοσηλευτές  μετά  τη  λήψη  του  πτυχίου  τους  και  το  διορισμό  τους  τοποθετούνται  από  τους  Διευθυντές/τριες  Νοσηλευτικής  υπηρεσίες  στις  κλινικές  και  τα  τμήματα  των  Νοσοκομείων  κατά  το  δοκούν.

Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  οι  νεοπροσλαμβανόμενοι  συνάδελφοι  να  μη  μπορούν  να  επιλέξουν  τομέα  απασχόλησης  και  η  επιθυμία  τους  για  ενασχόληση σε  συγκεκριμένο  Τομέα  να  ποδοπατείται,  από  τις  ανάγκες  κάλυψης  των  κενών  του  συστήματος  νοσηλείας, που με το πέρασμα των εργασιακών χρόνων οδηγεί σε επαγγελματική ματαίωση.

Με δεδομένη  την  έλλειψη  Νοσηλευτικής  Ειδικότητας,  οι  νέοι  συνάδελφοι  στην  ουσία  ξανά διδάσκονται  το  επάγγελμα, κατά  την  άσκηση  του,  αμέσως  μετά από  το  διορισμό  τους,  από  τους  παλαιότερους,  διαιωνίζοντας  καταστάσεις,  οι  οποίες  πλέον  θεωρούνται απαράβατες  παραδοχές  λειτουργίας,  κάτι  σαν  εθιμικό δίκαιο,  όπως  αυτές  έχουν  αποσαφηνισθεί  μέσα  στο  πλέγμα  δραστηριοτήτων  της  κάθε  κλινικής  και  εργαστηρίου  του  Νοσοκομείου,  ή  της  κοινότητας,  ή  της  Πρόνοιας.

Η  κατάσταση  αυτή  στερεί  του  επαγγέλματος  από  φρέσκες  ιδέες  και καθηλώνει  τα  νέα  μυαλά  σε  συνθήκες  νοσηλευτικού  δεινοσαυρισμού. Παράλληλα  η  ανάπτυξη  καινοτόμων  προτάσεων  λειτουργίας  των  κλινικών  που  αφορούν  το  νοσηλευτικό  έργο  εκλείπουν,  με  αποτέλεσμα  την  παράταση  του  τέλματος  και  την  παντελή  διάθεση  αλλαγών,  μεταρρυθμίσεων  και  συγκερασμού  της  εμπειρίας  με  τη  νέα  γνώση,  όπως  αυτή  τη  φέρει  ο  νέος  συνάδελφος.

Επιπλέον  το  χάσμα γνώσεων  με  το  ιατρικό  προσωπικό  μεγαλώνει.  Οι  γιατροί  κατά  μέσο  όρο  για  να  εξασκήσουν  το  επάγγελμα  τους  εκπαιδεύονται  σε  έξι  προπτυχιακά  χρόνια  και  άλλα  πέντε  ως  ειδικευόμενοι   και  ένα  ως  αγροτικοί, φτάνοντας  συνολικά  τα  11   χρόνια  εκπαίδευσης,  για  να  μπορέσουν  να  σταθούν  έτοιμοι  μπροστά  στις  απαιτήσεις  του  επαγγέλματος  τους.

Αποτέλεσμα  των  παραπάνω  είναι,  πως  η  ισότιμη  συμμετοχή  των  Νοσηλευτών  στην    θεραπευτική  ομάδα,  μάλλον,  σαν  ανέκδοτο  ακούγεται,  αφού  η  πλάστιγγα  των  γνώσεων  γέρνει  προς  τους  ιατρούς,   με  αποτέλεσμα  τη  διαιώνιση  του  δεσποτικού ιατροκεντρικού μοντέλου  λειτουργίας  των  τμημάτων  του  Νοσοκομείου.

Η πρόταση της ΠαΣΟΝοΠ για την επικαιροποίηση και τη θεσμοθέτηση νέων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων με βάση τις σημερινές ανάγκες αλλά και τις επιδημιολογικές μελέτες της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και ειδικότητες που θα φέρουν τον Νοσηλευτή/τρια να είναι ισότιμο μέλος στη Διεπιστημονική Ομάδα είναι :

 • Χειρουργική (με ευρύ φάσμα στα κλινικά τμήματα – χαμηλής/ μεσαίας / υψηλής βαρύτητας), (Χειρουργείο, Αιμοδυναμικό, κλπ )
 • Παθολογική (με ευρύ φάσμα στα κλινικά τμήματα – χαμηλής/ μεσαίας / υψηλής βαρύτητας)
 • Ψυχιατρική
 • Κοινοτική (ενδεικτικά: Πρωτοβάθμια, Νοσηλεία κατ΄οίκον, Σχολικός Νοσηλευτής)
 • Επείγουσα Νοσηλευτική (ΤΕΠ, Αναισθησιολογία)
 • Νεφρολογική (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού)
 • Αιμοθεραπείας/Μεταγγισιοθεραπείας (Αιμοδοσία)
 • Παιδιατρική
 • Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΚΕΜ )
 • Γηριατρική
 • Ογκολογική
 • Μαιευτική /Γυναικολογική
 • Γενική Νοσηλευτική

Η  ενασχόληση/εμπλοκή  των  Νοσηλευτών για ένα χρόνο τουλάχιστον –  μετά το πέρας των βασικών σπουδών και τη λήψη πτυχίου και  πριν  το  διορισμό  τους–  σε   ένα  πρόγραμμα  νοσηλευτικών  ειδικοτήτων,  με  σαφή  εκπαιδευτικό  και  ταυτοχρόνως  επαγγελματικό  περιεχόμενο  θα  είχε  πολλαπλά  οφέλη.

Χαρακτηριστικά  αναφέρουμε  τα  εξής:

 • Ενασχόληση  σε Τομέα με συγκεκριμένο επαγγελματικό αντικείμενο    (όπως Εντατική Θεραπεία, Αιμοδοσία, Χειρουργείο, Κοινότητα, Ψυχική Υγεία, Παιδιατρική, Ογκολογία, Παθολογία κλπ) άραγε  μεγαλύτερο  ενδιαφέρον
 • Περισσότερο  χρόνο  ενασχόλησης  με  το  επάγγελμα, σε  καθεστώς  πραγματικής εργασίας , με  αποτέλεσμα  την  απομυθοποίηση  του  και  την  ενεργό  συμμετοχή  πριν  το  διορισμό.
 • Περισσότερη  μελέτη  και  ερευνητική  προσπάθεια  από  πλευράς  των  συμμετεχόντων
 • Άμεση  σύνδεση  των  ειδικευομένων  Νοσηλευτών  με  την  παραγωγική  διαδικασία
 • Τόνωση  των  Νοσοκομείων  με  την  πρόσληψη  για  εκπαίδευση  ειδικευομένων  Νοσηλευτών, – με μισθό πτυχιούχου Νοσηλευτή και σε καμία περίπτωση φοιτητή που ασκεί πρακτική άσκηση – (κατά το πρότυπο της Ειδικότητας της Ιατρικής Κοινότητας)

Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της προτεινόμενης μεταρρύθμισης αποτελούν οι κάτωθι:

 • Ανάπτυξη  νέων  Νοσηλευτικών  ειδικοτήτων  σε  όλους  τους  τομείς  άσκησης  του  Νοσηλευτικού  επαγγέλματος και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις επιδημιολογικές μελέτες με ταυτόχρονη κατάργηση των σημερινών «εξειδικεύσεων» (όπως η 6μηνη εξειδίκευση στον Τομέα της Αιμοδοσίας/Αιματολογίας κα)
 • Καθιέρωση  στα  νοσοκομεία  του  Νοσηλευτή – κλινικού  εκπαιδευτή και  την  κατ΄ αυτόν  τον  τρόπο  παραγωγή  διδακτικού  έργου
 • Καθιέρωση  νοσοκομείων  που  θα  παρέχουν  τον  τίτλο  του  Ειδικού  Νοσηλευτή σε  κάθε  υγειονομική  περιφέρεια  με  πολλαπλά  οφέλη  και  για  τα  ίδια  τα  ιδρύματα.
 • Τη  δημιουργία  στα  νοσοκομεία  γραφείων  εκπαίδευσης,  που  θα  συντονίζουν,  με  ένα  αυστηρό  πλαίσιο  λειτουργίας  τους  εκπαιδευόμενους  και θα ετοιμάζουν  τα  προγράμματα  θεωρητικής   κλινικής και  ερευνητικής  εκπαίδευσης.
 • Απαραίτητο εφόδιο για την πρόσληψη, θα πρέπει να είναι ο τίτλος της Νοσηλευτικής Ειδικότητας, καθώς οι προκηρύξεις πρόσληψης θα πρέπει να περιγράφουν τις θέσεις προς κάλυψη και τα προσόντα των υποψηφίων, όπως άλλωστε αυτά οφείλουν να περιγράφονται και στα Οργανογράμματα των Φορέων πρόσληψης (job description, job qualifications)
 • Δεσμευτικός ο τίτλος της Νοσηλευτικής Ειδικότητας για κάθε Νοσηλευτή/τρια και την παραμονή του/της, στο Τμήμα του ευρύτερου Τομέα επιλογής του (όπου υπάρχει), με ταυτόχρονη κατάργηση του υποχρεωτικού διατομεακού ανεξέλεγκτου rotation.
 • Αλλαγή Τμήματος (rotation) μπορεί να γίνεται για τα τμήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως βαριάς, μεσαίας, χαμηλής βαρύτητας εντός του ευρύτερου Τομέα που δύνανται να υπάγονται κάποιες Νοσηλευτικές Ειδικότητες αλλά και κατόπιν εκπεφρασμένης επιθυμίας ενός εκάστου συναδέλφου. Επομένως έτσι θα περιοριστούν δραστικά φαινόμενα διακρίσεων, ευμενών ή δυσμενών, που ως γνωστόν συμβαίνουν και τροφοδοτούν αρνητικό κλίμα στους χώρους εργασίας αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις συναδέλφων.

Ενδεικτικά προβλήματα, από  τη  λειτουργία  του  θεσμού,  δύνανται να  υπάρξουν, και χαρακτηριστικά  αναφέρονται:

 • Χρησιμοποίηση  των  ειδικευομένων  Νοσηλευτών  ως  φτηνά  εργατικά  χέρια
 • Κάλυψη  των  αναγκών  νοσηλείας  με  μη  μόνιμο  προσωπικό  αλλά  με  ειδικευόμενους  Νοσηλευτές
 • Ασφαλιστικά  και  εργασιακά  δικαιώματα  των  ειδικευόμενων  νοσηλευτών  μπορεί  να  ποδοπατηθούν
 • Ανάπτυξη  κλίματος  τρομοκρατίας  στους  υπό κρίση  ειδικευόμενους  συναδέλφους  με  σκοπό  την  καλλιέργεια  δουλικών  συμπεριφορών,  απέναντι  στην  εκάστοτε  Διοίκηση  και  Νοσηλευτική  Διεύθυνση

Όλα  όμως  τα  παραπάνω  μπορούν  να  αποφευχθούν  με  τη  λειτουργία  ενός  σφικτού  κανονιστικού  πλαισίου,  τέτοιου  που  θα  αποτρέπει  τις  παράνομες – παράτυπες  συμπεριφορές  και  μπορεί  να  αναδείξει  ένα  νέο  προφίλ  πετυχημένης  λειτουργίας,  που  θα  εξαρτηθεί  από  την  ωριμότητα  που  πρέπει  να  δείξουμε  όλοι  μας,  εργαζόμενοι  και  εκπαιδευόμενοι,  όταν  έρθει  η  ώρα   της    συνολικής   του  ανάπτυξης. 

 

 

 

Με εκτίμηση

Για την ΕΕ ΠαΣΟΝοΠ

       Ο Πρόεδρος                                                                                          Η Γ. Γραμματέας

Τσόλας Γεώργιος                                                                                     Ασλάνογλου Θωμαή

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.