12η Μαΐου – Ρωτάμε τους αυριανούς Ευρωβουλευτές ?

Posted on May 11, 2019, 9:40 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 10 secs

 

 

Ρωτάμε τους αυριανούς Ευρωβουλευτές

 

 

 

 

Πα.Σ.Ο.Νο.Π

Ρωτάμε τους αυριανούς Ευρωβουλευτές για  τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου  για σύγχρονες και ασφαλείς αναλογίες νοσηλευτικού προσωπικού ανά ασθενή σύμφωνα με τους Διεθνείς Δείκτες και Πρότυπα, και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών στελέχωσης των δημοσίων δομών Υγείας- πρόληψης, θεραπείας και περίθαλψης-  σε όλη την Επικράτεια σε Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο Επίπεδο.

Απαιτούμε Ποιότητα Ασφάλεια και Αξιοπρέπεια ως λήπτες των Υπηρεσιών Υγείας.

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.