Παράνομη και καταχρηστική η Απόφαση του Διοικητή του ΓΝΑ ¨ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ¨

Posted on July 15, 2019, 3:00 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 9 secs

Ανακοίνωση

Η Πα.Σ.Ο.Νο.Π και  το 2ο Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού Αττικής καταδικάζουμε απερίφραστα την υπ’ αριθ, πρωτ.13151/2/06/2019 απόφαση του Διοικητή του ΓΝΑ ¨ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ¨ , χαρακτηρίζοντάς την ως παράνομη και καταχρηστική.

Η εν λόγω απόφαση υποδηλώνει δόλο από την πλευρά της Διοίκησης και είναι προφανές ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένη συντεχνία.

Γεγονός, που μας προβληματίζει ιδιαίτερα διότι ως Πα.Σ.Ο.Νο.Π και  ειδικότερα ως 2ο Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού Αττικής, από το 2014 έχουμε προχωρήσει στην ενημέρωση – καταγγελία με σχετικό υπόμνημα σε όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων και στις ΥΠΕ Πανελλαδικά για την εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα στο ΓΝΑ ¨ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ¨, είχαμε οδηγηθεί σε εισαγγελική παρέμβαση για την εφαρμογή του νόμου, εξαναγκάζοντας την τότε Διοίκηση να δώσει σαφή εντολή ώστε να εφαρμοστεί άμεσα από το Ιατρικό προσωπικό η κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Υ4α/38220/10.4.2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, την υπ. αριθμ. οικ6471/12.4.2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τα άρθρα 1 & 3 του ν. 3892/2010, το Π.Δ. 108 (ΦΕΚ 50/Α/1993) άρθρα 4 & 8, και το Π.Δ. 349 (ΦΕΚ 159/Α/1989), γίνεται παραδεκτό ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση τόσο σε εξωτερικούς ασθενείς που επισκέπτονται τα αντίστοιχα Τμήματα των Νοσηλευτικών Μονάδων του ΕΣΥ, όσο και σε εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται, αποτελεί αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του Ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων.

          Επειδή ο νομοθέτης δια του ως άνω νομικού πλαισίου δεν αφήνει κανένα κενό που να επιδέχεται διαφορετική ερμηνεία ως προς την αποκλειστική αρμοδιότητα των ιατρών στην ηλεκτρονική καταχώρηση ιατρικών συνταγών, επειδή δεν προβλέπεται κανένα μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νόμου κατά το οποίο παράνομα και καταχρηστικά υποχρεώνεται το Νοσηλευτικό προσωπικό σε ηλεκτρονική καταχώρηση ιατρικών συνταγών, επειδή το ως άνω νομικό πλαίσιο δεν παρέχει στις Διοικήσεις δια ειδικών εξουσιοδοτικών διατάξεων τη δυνατότητα να θεσπίζουν νέες αρμοδιότητες και επομένως κάθε κανονιστική πράξη που αναθέτει – έστω και προσωρινά – καθήκοντα και αρμοδιότητες σχετικά με το θέμα, στο Νοσηλευτικό προσωπικό είναι παράνομη και ακυρωτέα.

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε να επιδιώξετε την άμεση εφαρμογή του νόμου για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε εσωτερικούς ασθενείς από το Ιατρικό προσωπικό καθώς και αποφύγετετε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα να εκτελέσετε την όποια απόφαση που πιθανά υπάρχει από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, περί ανάθεσης αρμοδιότητας σχετικής με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο Νοσηλευτικό προσωπικό καθώς το υποχρεώνει σε αλλότρια καθήκοντα και προδήλως παράνομη πράξη.

Η Πα.Σ.Ο.Νο.Π έχει αποστείλει σχετικά έγγραφα προς τον Υπουργό Υγείας  αλλά και στους Διοικητές των ΥΠΕ, ώστε να επιληφθούν  επί του θέματος και να προβούν στις ανάλογες ενέργειες.

Η Πα.Σ.Ο.Νο.Π δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο έναντι της υπ’ αριθ, πρωτ.13151/2/06/2019 απόφασης του Διοικητή του ΓΝΑ ¨ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ¨   και συνιστά στους συνάδελφους που συνεχίζουν να πράττουν κατά το δοκούν να εφαρμόσουν το νομοθετικό πλαίσιο, διότι η πράξη τους αυτή χαρακτηρίζεται έως εν γνώση πλαστογραφία με δόλο και αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.