Παρέμβαση ΠαΣΟΝοΠ για το επίδομα Β.Α.Ε. στους Νοσηλευτές

Posted on October 21, 2019, 10:41 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 2 mins

Αριστοτέλους 73                                                                     Αθήνα , 20/10/2019

Τ.Κ.10434 Αθήνα                                                                        Αρ. Πρωτ.: 847

Τηλ: 2108234914

Fax: 2108234916               

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας  κ. Β. Κικίλια

Κοιν : – Υφυπουργό  Υγείας  κ. Β.  Κοντοζαμάνη

-Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο

-Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα

-Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθ. κ. Ι. Βρούτση

Θέμα :  ”  Καταβολή του  Επιδόματος  Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο Νοσηλευτικό Προσωπικό (Νοσηλευτές ΠΕ-ΤΕ,ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών , Μαίες / Μαιευτές  Επισκέπτες Υγείας)  ΕΣΥ/ΠΕΔΥ και μετά το πέρας της  31-12-2019 ; ”

Αξιότιμοι  Κύριοι,

Ύστερα από τροπολογία που ψηφίστηκε σε νομοσχέδιο του υπ. Ναυτιλίας τον Φεβρουάριο του 2019 (N. 4597/19), παρατάθηκε η θητεία της διυπουργικής επιτροπής που συστάθηκε προκειμένου να επανεξετάσει τους Κλάδους και τις ειδικότητες που υπάγονται σε καθεστώς ΒΑΕ και ανέλαβε την υποχρέωση να παραδώσει σχετικό πόρισμα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2019.

Επίσης σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη μέσα σε 2 μήνες από την παράδοση του πορίσματος, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, να εκδώσει νέα απόφαση παίρνοντας υπόψη και τις προτάσεις της επιτροπής που θα καθορίζει τους κλάδους, το ύψος και τους όρους για την χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος.

Η παράταση χορήγησης του ανθυγιεινού επιδόματος, σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση, συνδέεται άμεσα με την έκδοση της σχετικής απόφαση της Κυβέρνησης για το θέμα αυτό που έχει καταληκτική ημερομηνία το τέλος του 2019. (ν.4597/2019 άρθρο 38 παρ.2 & 3)

Ύστερα από τα ανωτέρω, τίθενται τα κάτωθι ερωτήματα:

  1. Ποιά η πορεία των εργασιών της εν λόγω διυπουργικής επιτροπής, στην οποία ουδέποτε κληθήκαμε να γνωμοδοτήσουμε ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός Συνδικαλιστικός Φορέας για το σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας;
  2. Ποιές αλλαγές προτάθηκαν για τη διασφάλιση της εργασίας κατά την άσκηση του Νοσηλευτικού έργου (υποδομές, ασφαλείς αναλογίες νοσηλευτών/ασθενών στα πρότυπα του ΠΟΥ);
  3. Ποιές οι προθέσεις της Κυβέρνησης αναφορικά με την αναπλήρωση τυχόν μισθολογικής απώλειας του εν λόγω επιδόματος από το σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού, δεδομένου ότι το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται σήμερα στην πρώτη κατηγορία των ΒΑΕ επαγγελμάτων και λαμβάνει επίδομα της τάξεως των 150 ευρώ μηνιαίως;

Με εκτίμηση

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

      Ο Πρόεδρος                                                                           Η Γ. Γραμματέας

    Γεώργιος Τσόλας                                                              Θωμαή Ασλάνογλου

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.