Αμετανόητη η Ελληνική πολιτεία δεν μαθαίνει από τα λάθη της …… (Κ.ΟΜ.Υ.)

Posted on April 10, 2020, 8:37 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 5 secs

10/04/2020

Περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)

Με την υπ. Αριθμ. Α1α/οικ.22817 (ΦΕΚ Β’ 1177/06.04.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και επιπλέον διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» δρομολογείται διαδικασία πρόσληψης προσωπικού από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης.

Ειδικότερα, προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες:

Α) πεντακόσιες (500) θέσεις ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

Β) πεντακόσιες (500) θέσεις ΔΕ φυσικών προσώπων με δίπλωμα οδήγησης για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

Γ) εκατό (100) θέσεις ΠΕ διοικητικού για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκείας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (A’ 176).

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το γεγονός, ότι ακόμα και αυτή την ύστατη και τόσο κρίσιμη για τη χώρα στιγμή, η Ελληνική Πολιτεία παραμένει προσκολλημένη  σε αγκυλώσεις του παρελθόντος ανακυκλώνοντας στερεότυπα πελατειακής αντίληψης που καμία σχέση δεν έχουν με ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποδοτικό κράτος.

Συγκεκριμένα, στις 500 θέσεις ΠΕ & ΤΕ νοσηλευτών, και αντί για 500 «ΔΕ φυσικών προσώπων με δίπλωμα οδήγησης» που αποστερούν από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) πολύτιμους ανθρώπινους πόρους, θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον 500 θέσεις ΔΕ νοσηλευτικού προσωπικού “Σύνολο νοσηλευτικού προσωπικού 1000 θέσεις όλων των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ “ και οι οποίοι θα μπορούσαν να συνδράμουν αποτελεσματικά στο έργο των Κ.ΟΜ.Υ. με δεδομένο ότι και το νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιακού οχήματος.

Έτσι δεν θα είχαν αποκλείσει καμία κατηγορία Νοσηλευτικού Προσωπικού από την συμμετοχή στη προκήρυξη και θα αποδείκνυαν έμπρακτα ότι αναγνωρίζουν την ΔΕ κατηγορία Νοσηλευτικού Προσωπικού που μέχρι τώρα με αυταπάρνηση στελεχώνει  ιατρεία και τις κλινικές με Κορωνοϊό COVID-19.

Επιπροσθέτως, επειδή σκοπός των Κ.ΟΜ.Υ. θα είναι η συλλογή δειγμάτων προς εξέταση από τον πληθυσμό – στόχο, το προσωπικό που θα τις στελεχώσει θα πρέπει να διαθέτει ειδικές γνώσεις αυτοπροστασίας και προφύλαξης, καθότι με βάση το νόμο των πιθανοτήτων, θα έρθει αρκετές φορές  σε επαφή με θετικά στον κορωνοϊό κρούσματα και οφείλει να έχει γνώσεις χειρισμού των περιστατικών αυτών όπως και γνώσεις χρήσης των Μέσων  Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

Τέλος, εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας αναφορικά με τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ με 100 θέσεις ΠΕ Διοικητικού, (στα πρότυπα ιδιωτικής εταιρείας που σήμερα το διαχειρίζεται σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας, επισείοντας και τις αντίστοιχες επικρίσεις) αντί για 100 Νοσηλευτές οι οποίοι λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου είναι σε θέση να αντιληφθούν τη βαρύτητα των συμπτωμάτων του συνομιλητή τους και να τον κατευθύνουν με υπευθυνότητα.  

Γρ Τύπου ΠαΣΟΝοΠ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.