Οδηγίες (ΜΑΠ) από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας

Posted on April 10, 2020, 7:03 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 11 secs

Νέες οδηγίες προς τους Επαγγελματίες Υγείας, για την ενδεδειγμένη χρήση των μασκών, εξέδωσε η Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Σχετικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν ασθενείς με τη νόσο COVID-19 στις υγειονομικές μονάδες της χώρας, η  Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αποφάσισε ομόφωνα σε χθεσινοβραδινή της συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, τα εξής:

Α. Όταν παρέχουν άμεση φροντίδα  στον ασθενή με COVID-19 και δεν υπάρχουν διαδικασίες δημιουργίας αερολύματος, επαρκή και ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας είναι τα ακόλουθα:

 •  Απλή χειρουργική μάσκα  (κατηγορίας IR ή IIR)

•  Προστατευτική Μπλούζα

•  Γάντια

•  Προστασία ματιών (γυαλιά / ασπίδα προσώπου)

 Β. Όταν παρέχουν άμεση φροντίδα στον ασθενή με COVID-19, η οποία εκτελείται σε χώρους όπου υπάρχουν διαδικασίες δημιουργίας αερολύματος, επαρκή και ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας είναι τα ακόλουθα:

 •  Μάσκα (Respirator-N95/ FFP2 ή FFP3)

•  Προστατευτική Μπλούζα

•  Γάντια

•  Ασπίδα προσώπου

•  Προστατευτική ποδιά

Γρ Τύπου ΠαΣΟΝοΠ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.