Απαξίωση του νοσηλευτικού προσωπικού εν μέσω κρίσεως

Posted on April 12, 2020, 9:51 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 20 secs

Κοζάνη   :  8/ 04 /2020                                   

Θέμα : «Απαξίωση του νοσηλευτικού προσωπικού εν μέσω κρίσεως»

Κε Διοικητά

   Με την απόφασή  σας που αναρτήθηκε στη Διαύγεια :  ΄΄ ΑΔΑ: 6ΚΨΜ4690ΒΣ-20Θ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΄,΄΄-  02/04/2020,  έγιναν τοποθετήσεις κενωθείσας θέσης και αναπλήρωση  θέσης προϊσταμένων της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».

  Στην απόφαση σας αυτή αναφέρεστε στο :΄΄1.Την από 10-4-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών -Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Υγείας (ΦΕΚ 1259/11-4-2012 τ. Β ́) «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»΄΄ και στο ΄΄10.Την ενημέρωση και τη γνώμη από τους Διευθυντές των εν λόγω τμημάτων. ΄΄

    Επίσης παρόλο που η Νοσηλευτική Διεύθυνση είναι ΄΄ η καθ΄ ύλην αρμόδια, ΄΄ πουθενά δεν γίνεται μνεία, εάν λάβατε γνώση μέσω εισήγησης για το θέμα, ασχέτως εάν θα τη λαμβάνατε υπόψη.

   Προφανώς δεν έχετε ενημερωθεί ότι εξ αυτών  το ένα 1. δεν συμβαδίζει με το  10.  Και αυτό διότι στο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης που επικαλείστε αναφέρεται.

‘’  Άρθρο 5.   ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α. Ιατρική

β. Νοσηλευτική

γ. Διοικητική − Οικονομική

Β. Γ…..

2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο

έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση.

Άρθρο 9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΄΄

    Στο οποίο πουθενά δεν αναφέρεται ότι εκφέρουν ενημέρωση και γνώμη οι Διευθυντές Ιατροί των τμημάτων, για την τοποθέτηση προϊσταμένων στην νοσηλευτική υπηρεσία. Και είναι φυσικό γιατί αυτό ανήκει και υπάγεται στην Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Όπως και το : ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87 ΦΕΚ Α’ 32/27.03.1986

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.

 ΄΄  Άρθρο 2

Διάκριση Υπηρεσιών

1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α)την Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική.

2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση.

    Οι τρεις υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

3. Το προσωπικό που τοποθετείται και υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία απ αυτή που υπάγεται κατά κλάδο και κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπάγεται ιεραρχικά στην υπηρεσία που υπηρετεί.’’  

       Μετά την απόφαση αυτή  λάβαμε γνώση ότι η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δήλωσε  παραίτηση. Κάθε ένας από εμάς που έχει την στοιχειώδη αξιοπρέπεια θα έπραττε ομοίως.

     Την αμέσως επομένη ήμερα της ανάρτησης της απόφασης στο διαύγεια,  μέλη του Δ.Σ. του σωματείου συζήτησαν μαζί σας, για την απόφαση και το σχετικό ΄΄ 10 ΄΄ αυτής.             Εξέφρασαν την άποψη  ότι ήταν άστοχο και  ότι έπρεπε να σας προστατέψουν και όχι ότι έγινε από άγνοια όπως τους αναφέρατε. Παρόλο που σας πίστεψαν αρχικώς, σε δεύτερο χρόνο έλαβαν γνώση, για το αντίθετο – κάτι που τους οδηγεί στην κατάθεση του παρόντος εγγράφου.   

    Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χωράς αναφέρεται σε διάγγελμα του στους ΄΄ ήρωες των νοσοκομείων με τις λευκές και πράσινες στολές ΄΄, και αναγνωρίζει το δύσκολο έργο μας δίνοντας μας και ειδικό επίδομα ( Δώρο Πάσχα ).

    Όταν όλοι οι Έλληνες ανταποκρίνονται στο κάλεσμα να μας χειροκροτήσουν από τα μπαλκόνια, επικροτώντας  την προσπάθειά μας για να κρατηθεί όρθιο το σύστημα Υγείας, και η υγεία των πολιτών εν μέσω της κρίσης του κορωνοΐου, παρ όλες τις παθογένειες που αντιμετωπίζει.

   Η αντιμετώπιση εκ μέρους σας όχι μόνο της απόφασης, αλλά και κατόπιν στους αντιπροσώπους του Νοσηλευτικού Σωματείου, δείχνει ότι απαξιώσατε εν μέσω της κρίσεως την Νοσηλευτική Διεύθυνση, το θεσμικό ρόλο του Σωματείου και κατ΄ επέκταση όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

   Δυστυχώς όμως πρόκειται για ένα δημόσιο νοσοκομείο  και όχι ιδιωτικό που πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο της  ΄΄ χρηστής διοίκησης ΄΄.

   Κατόπιν τούτου δεν γνωρίζουμε τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί η αντιμετώπιση σας, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαξίωση στο πρόσωπο του νοσηλευτικού κόσμου και καταγγέλλουμε την στάση αυτή.

Επισυνάπτεται η σχετική νομοθεσία     

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γραμματέας

Καραλιμάνης Στέφανος                                 Αντωνιάδου Χαρούλα

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.