ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Νοσηλευτικές Ειδικότητες Πα.Σ.Ο.Νο.Π : Δώρο…άδωρο για τη Νοσηλευτική Κοινότητα.

Η θεσμοθέτηση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ήταν μια από τις επίσημες θέσεις και πάγιες διεκδικήσεις της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ).

Μάλιστα εκτός από διεκδίκηση η Ομοσπονδία είχε και σαφή θέση για τα πλεονεκτήματα θεσμοθέτησης Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων καθώς είχε επισημάνει και στο κείμενο των θέσεων της και κάποιους κινδύνους που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψιν από τις ηγεσίες ώστε να αρθούν και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα για τη Νοσηλευτική ως επιστήμη. 

Ωστόσο ένα τόσο σημαντικό θέμα, με αφορμή την Πανδημία covid-19, πέρασε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για το οποίο θα σταλεί υπόμνημα προς την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Συνοπτικά η Ομοσπονδία μας σημειώνει: 

1. Την άνευ λόγου διάκριση ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτών -είναι άκαιρη και αχρείαστη μιας και η άδεια άσκησης είναι κοινή ακόμα και εαν τα ιδρύματα εφεξής θα βγάζουν ΠΕ 

2. Δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για ενίσχυση και στελέχωση των γραφείων εκπαίδευσης. Σήμερα ειδικεύονται 145 νοσηλευτές πανελλαδικά εαν όχι λιγότεροι. Πως θα εκπαιδεύουν 2000 άτομα; Απάντηση: Αδύνατον 

3. Δεν γίνεται κανένας λόγος για το τι αξία θα αποκτήσει ο τίτλος της ειδικότητας. Θα μοριοδοτείται στις κρίσεις ; Θα έχει μόρια για το ΑΣΕΠ ? 

4. Πλέον οι άνεργοι θα είναι και επίσημα ειδικευμένοι άνεργοι?

5. Οι συντονιστές εκπαίδευσης προβλέπεται να είναι ΠΕ . Γιατί ; Υπάρχουν πολλοί ΤΕ με Διδακτορικά . Γιατί αποκλείονται; 

6. Η εξεταστέα ύλη πώς θα ορίζεται; Από κομματικά στελέχη ; Με ποιες διαδικασίες ;

7. Η πρόβλεψη για φέτος είναι καθαρά «για φθηνο εργατικό δυναμικό» λόγω πανδημίας? 

8. Εξειδικεύσεις νομοθετημένες όπως αυτή της Αιμοδοσίας γιατί δεν περιγράφονται στο νέο πλαίσιο; 

9. Οι προσλήψεις θα συνδέονται με τις ειδικότητες των Νοσηλευτών στο μέλλον; Η θα τους εξειδικεύουμε και μετά θα χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών? 

Θεωρούμε, ειδικά στο θέμα των χρηματοοικονομικών πιστώσεων για την αμοιβή των Νοσηλευτών θα υπάρξει πρόβλημα και είναι ένας παράγοντας που εν δυνάμει θα κάνει το σχέδιο να ναυαγήσει αφενός, αφετέρου κύκλοι στο Υπουργείο Υγείας υπεύθυνοι για τις Ειδικότητες φαίνεται να συνεχίζουν έναν αέναο παιχνίδι ημετέρων χωρίς να έχουν βάλει στο τραπέζι τους Φορείς που στο παρελθόν είχαν συζητήσει,  και είχαν ένα πιο διαφανή προσανατολισμό,  χωρίς αποκλίσεις αλλά και με ρεαλιστικές προτάσεις που δεν εξέθεταν κυβερνήσεις που θα είχαν την Πολιτική βούληση να προχωρήσουν σε ένα τόσο σοβαρό σχέδιο!

Γραφείο Τύπου  Πα.Σ.Ο.Νο.Π 

Διαβάστε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 13/4/2020

Διαβάστε την Πρόταση της ΠαΣΟΝοΠ για την επικαιροποίηση και τη θεσμοθέτηση νέων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Στο παρακάτω link θα βρείτε τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας για τις ειδικότητες αλλά για την πρόταση μας για την Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση