Αθήνα,  05 Ιουνίου 2020

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας άνοιξε προσφάτως για ακόμη μια φορά την πολύπαθη συζήτηση της δημιουργίας επαγγελματικού κλάδου, ένα πάγιο αίτημα της νοσηλευτικής κοινότητας, που προτίθεται μάλιστα να ικανοποιήσει εντός του 2020 με την ψήφιση σχετικού σχεδίου νόμου σύμφωνα με τη ρητή δέσμευση που δημόσια ανέλαβε.

Στη συνάντηση που πραγματοποίησε στις 22 Φεβρουαρίου η ΕΕ της Πα.Σ.Ο.Νο.Π. με τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια και τον Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας κ. Πρεζεράκο, αλλά και στις 08 & 12 Μαΐου όταν η Ομοσπονδία μας εκλήθη από την Πολιτική Ηγεσία αναφορικά με το θέμα, αποτυπώθηκε η πρόθεση δημιουργίας κλάδου με την ένταξη σε αυτόν μόνο των νοσηλευτών πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ), αντί του σχηματισμού ενός Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού με σαφώς διακριτικά επαγγελματικά, βαθμολογικά και μισθολογικά δικαιώματα, στον οποίο θα εντάσσονται οι Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, οι ΔΕ  Β. Νοσηλευτών, οι Μαίες – μαιευτές και οι Επισκέπτες – επισκέπτριες υγείας.

Σκοπίμως κάποιοι συγχέουν εντέχνως τον επαγγελματικό κλάδο με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ουδεμία σχέση έχουν.  Ο επαγγελματικός κλάδος Νοσηλευτικού προσωπικού δηλώνει συγκεκριμένα επαγγελματικά – εργασιακά χαρακτηριστικά:

  • Μισθολογικά θέματα,
  • χρόνος εργασίας,
  • αξιολόγηση – υπηρεσιακή εξέλιξη,
  • κριτήρια πρόσληψης,
  • ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 

Στο Δημόσιο τομέα η έννοια του «κλάδου» δεν είναι άγνωστη. Μάλιστα, συνδέεται συχνά με την καθιέρωση ειδικού μισθολογίου για τους εντασσόμενους σε αυτόν, με κλιμάκωση αποδοχών ανάλογα με τον βαθμό ή το επίπεδο σπουδών, καθώς και ιδιαίτερα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Αρκεί κανείς να μελετήσει το ειδικό καθεστώς των ενστόλων, ακόμη και των δικαστικών λειτουργών για να αντιληφθεί ότι το κράτος αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που επιτελούν συγκεκριμένες κατηγορίες στην πραγμάτωση καίριων δημόσιων σκοπών που απορρέουν από συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, έχει λάβει ειδική μέριμνα, εντάσσοντας τους ως σύνολο σε ιδιαίτερα επαγγελματικά καθεστώτα. Μεταξύ των περισσότερων αυτών κατηγοριών υπηρετούντων παρατηρείται σημαντική ανομοιογένεια ως προς το επίπεδο σπουδών αλλά και την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, όμως συνιστούν ενιαίο κλάδο ακριβώς λόγω της απονομής σε αυτούς ως σύνολο από την πολιτεία ενός ιδιαίτερου ρόλου.

Αλλά και στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ο προσδιορισμός της έννοιας του κλάδου αποδεικνύει τα ευρύτερα του χαρακτηριστικά. Στο εργατικό δίκαιο και στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων υφίσταται η δυνατότητα σύναψης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ρυθμίζοντας τους όρους εργασίας όλων των εργαζομένων ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων, οι κλαδικές συμβάσεις επιτυγχάνουν μια ισόρροπη ρύθμιση των όρων εργασίας όλων των ειδικοτήτων του προσωπικού και αφετέρου αποτρέπουν τον ανταγωνισμό. Έτσι, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί στο παρελθόν κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους λογιστές και βοηθούς λογιστών όλης της επικράτειας.

Στο σημείο αυτό, δεν κρίνεται σκόπιμο να επιχειρηματολογήσει κανείς εκτενέστερα για την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ενιαίου επαγγελματικού κλάδου, αντί για δύο ξεχωριστών. Η καθολική αντίδραση άλλωστε, όλων σχεδόν των Φορέων της νοσηλευτικής κοινότητας απέναντι στις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας, υπήρξε ξεκάθαρη.

Αυτή η αντίδραση όμως, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει άλλοθι ώστε ο Υπουργός Υγείας να παραπέμψει το θέμα στις καλένδες, γεγονός που φαίνεται σήμερα ως πιθανότερο,  παραβιάζοντας την προσωπική του δέσμευση αλλά και ματαιώνοντας τις προσδοκίες  της νοσηλευτικής κοινότητας ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο που η μάχη απέναντι στην πανδημία  δεν έχει τελειώσει, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας καλείται να αποτελέσει τον παράγοντα εκείνο που θα εγγυηθεί την ομαλή επάνοδο της χώρας στην κανονικότητα αλλά και την επανεκκίνηση του τουριστικού κλάδου που αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομίας.

Για το λόγο αυτό ζητούμε από το σύνολο του Πολιτικού προσωπικού της χώρας την άσκηση της επιρροής του στην κατεύθυνση της άμεσης διευθέτησης της εν λόγω εκκρεμότητας, ούτως ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα εργασιακής ειρήνης, ενότητας και ασφάλειας στις τάξεις του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και να αντιμετωπισθούν με το βέλτιστο τρόπο σειρά ζητημάτων που άπτονται του τρόπου στελέχωσης, αξιολόγησης, μισθολογικής και ασφαλιστικής αντιμετώπισης του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Για την Ε.Ε. της Πα.Σ.Ο.Νο.Π.

ο Πρόεδρος η Γ. Γραμματέας

Τσόλας Γεώργιος Θωμαή Ασλάνογλου