ΠΜΣ “ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ” π.ΕΣΔΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Posted on September 03, 2020, 12:38 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 32 secs

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ (ν. 4610/2019), οργανώνει και επαναλειτουργεί το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,   με νέο τίτλο και με εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του: 

«ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»,«MSc in LeadershipInnovationand Value Based Health Policies», από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021.  

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν  δύο (2) ειδικεύσεις: 

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας  

    (Decision making and health policy planning) 

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

    (Research and evaluation of innovation and policy in health care)  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο & στον σύνδεσμο  https://healthleader.uniwa.gr

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.