Έμπρακτη στήριξη στο Ίδρυμα << Η ΜΕΛΙΣΣΑ>>

Posted on February 03, 2021, 5:45 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 2 secs

Τα Σωματεία Νοσηλευτικού Προσωπικού Ά & Β΄ Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουν  έμπρακτα το Ίδρυμα- Ορφανοτροφείο Θηλέων << Η ΜΕΛΙΣΣΑ>>

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.