«Ίδρυση Παρατηρητηρίου κατά της εργασιακής βίας στο χώρο της Δημόσιας Υγείας»

                                                                                               Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τα αλλεπάλληλα φαινόμενα βίας σε βάρος λειτουργών της Υγείας γενικότερα, αλλά κυρίως σε βάρος του Νοσηλευτικού Προσωπικού που υπηρετεί στο ΕΣΥ/ΠΕΔΥ, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) απέστειλε σχετικό υπόμνημα στις Πολιτικές Ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, διεκδικώντας την ίδρυση Παρατηρητηρίου κατά της εργασιακής βίας στο χώρο της Δημόσιας Υγείας.

Φαινόμενα βίας (λεκτικής, σωματικής ,ψυχολογικής – συναισθηματικής, σεξουαλικής)  ή και κίνδυνοι στον επαγγελματικό χώρο των νοσοκομείων δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση θλιβερό προνόμιο της χώρας μας, ωστόσο, αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, λαμβάνουν μέτρα προστασίας ολοένα και περισσότερο, αναλαμβάνοντας νομοθετικές πρωτοβουλίες που προβλέπουν αυστηρότατες  κυρώσεις σε τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές.

Θεωρούμε λοιπόν ότι για να περιοριστούν – αν όχι να εκλείψουν – τέτοια φαινόμενα, κρίνεται απαραίτητη η ίδρυση  Παρατηρητήριου κατά της βίας στο Νοσηλευτικό Προσωπικό, ώστε να προστατευθούν οι συνάδελφοί μας από ενέργειες οποιασδήποτε μορφής βίας στον εργασιακό χώρο είτε προέρχονται από συναδέλφους, είτε από άλλες επαγγελματικές ομάδες εντός του χώρου εργασίας, είτε από ασθενείς και συνοδούς ασθενών και ας είναι αυτό η αρχή για μια σειρά άλλων επαγγελμάτων που τυγχάνουν παρόμοιας απαράδεκτης μεταχείρισης.

Για την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού θεωρείται δεδομένο ότι η διασφάλιση ενός νομοθετικού πλαισίου αλλά και η δυνατότητα καταγραφής καταγγελιών και διερεύνησης τέτοιων φαινομένων θα λειτουργήσει εποικοδομητικά στις εργασιακές σχέσεις, αφού θα δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους Νοσηλευτές/τριες αλλά και αποτρεπτικά σε τέτοια φαινόμενα βίας (λεκτικής, σωματικής, συναισθηματικής) σε όσους επιλέγουν να εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές.

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ