You are currently viewing ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσαν στη Βουλή ο κ. Γιώργος Φραγγίδης, υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και οι βουλευτές - μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κ.κ. Γιώργος Μουλκιώτης, Μπουρχάν Μπαράν και Ανδρέας Πουλάς, προς τον υπουργό υγείας κ. Αθ. Πλεύρη, με Θέμα: «Αναγκαία η στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος από την Πολιτεία και η δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού».

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

 

 

Προς τον Υπουργό: Υγείας, κ. Αθ. Πλεύρη  

 

Θέμα: «Αναγκαία η στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος από την Πολιτεία και η δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού»

Ο ρόλος των νοσηλευτών είναι κομβικής σημασίας για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας στους ασθενείς και για την καλή εξέλιξη της υγείας τους. Η επιστημονική γνώση, η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα φροντίδας, η διαρκής και ευεργετική επαφή με τους ασθενείς, καθιστούν τους νοσηλευτές πολύτιμο πόρο των συστημάτων υγείας και καθοριστικό παράγοντα στον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους. Η αξία του έργου τους σε όλες τις δομές υγείας, έγινε ιδιαίτερα αισθητή μάλιστα τα τελευταία δύσκολα χρόνια της πανδημίας.  Δυστυχώς, τα στοιχεία που εμφανίζει η χώρα μας σε σχέση με την αριθμητική τους επάρκεια μέσα στο ΕΣΥ, είναι απογοητευτικά. Σε μια κλινική δυναμικότητας 40 κλινών διαθέτουμε 1 με 2 νοσηλευτές ανά βάρδια, τη στιγμή που θα έπρεπε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα να διαθέτουμε 8.  Η υποστελέχωση, η εργασιακή εξουθένωση, το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον και οι αντίξοες εργασιακές συνθήκες, οι χαμηλές απολαβές και η απουσία κινήτρων, έχουν οδηγήσει σε μια συνεχώς αυξανόμενη διαρροή νοσηλευτών από το δημόσιο σύστημα υγείας. Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια, που οι συνταξιοδοτήσεις θα κυμανθούν στο 15%-20%, χωρίς αντίστοιχη εισροή νέων νοσηλευτών στο σύστημα.  

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς φορείς των νοσηλευτών, όλο και περισσότεροι, ακόμα και εργαζόμενοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, επιλέγουν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον (εκτός Νοσηλευτικών ιδρυμάτων), επιζητώντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, 3,5 χιλιάδες φεύγουν στο εξωτερικό ενώ διαπιστώνεται και τάση άρνησης διορισμού επιτυχόντων του ΑΣΕΠ στο ΕΣΥ.

Η Πολιτεία έχει χρέος να στηρίξει το νοσηλευτικό επάγγελμα παρέχοντας πολλαπλά κίνητρα (εκπαιδευτικά, οικονομικά, εργασιακά, κ.ά.) και διαμορφώνοντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη  βιωσιμότητα του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα υγείας.

Επιπλέον, οφείλει να ικανοποιήσει το χρόνιο αίτημα για δημιουργία κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού. Ο κλάδος θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνει όλες τις Επαγγελματικές Κατηγορίες Νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), με σαφώς διακριτά επαγγελματικά βαθμολογικά και μισθολογικά δικαιώματα, των Μαιών-Μαιευτών  καθώς και των Επισκεπτών-τριών Υγείας και όχι μόνο το 50% των εργαζομένων.  Εξάλλου, οι ΔΕ βοηθοί Νοσηλευτών (διετούς φοίτησης) – ενώ δε φέρουν με βάση τον νόμο τον τίτλο του Νοσηλευτή-  εκτελούν επί δεκαετίες κοινό κλινικό έργο με τους Νοσηλευτές στα Νοσοκομεία, χωρίς την επίβλεψη Νοσηλευτή όπως προβλέπεται  στο νομοθετικό πλαίσιο.

Με δεδομένο πως το 40% του συνόλου του Νοσηλευτικού Προσωπικού των βαθμίδων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ που εργάζεται  στις Κλινικές και τα τμήματα των Δημόσιων Νοσοκομείων,  αποτελείται από ΔΕ Β. Νοσηλευτών είναι εύκολα κατανοητό  πως οι Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ δεν επαρκούν για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών έτσι ώστε οι Βοηθοί Νοσηλευτών να εκτελούν μόνο τα καθήκοντά που προβλέπονται από  το Π. Δ.  Για την ακρίβεια, προκειμένου να εκτελούν μόνο τα καθήκοντά τους, θα έπρεπε να προσληφθούν περίπου 60.000 Νοσηλευτές σε όλη την επικράτεια, αριθμός τριπλάσιος των υπηρετούντων αυτή τη στιγμή.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

  1. Γιατί δεν έχετε προνοήσει για την επαρκή στελέχωση των δημοσίων δομών υγείας σε νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία και η παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς; Ποια είναι η πρόοδος της τελευταίας προκήρυξης για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού;
  2. Σε ποια συμπεράσματα έχετε οδηγηθεί σχετικά με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει ο ΟΔΙΠΥ;
  3. Τι κίνητρα προτίθεστε να δώσετε, ώστε να καταστεί ελκυστικό το νοσηλευτικό επάγγελμα και να ανακοπεί η τάση φυγής των νοσηλευτών από τις δημόσιες δομές υγείας;
  4. Θα προχωρήσετε σε ουσιαστικές αλλαγές εκσυγχρονισμού της Νοσηλευτικής επιστήμης και θωράκισης αυτής με υλικά και θεσμικά μέσα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος, που θα βασίζεται στην Ενιαία Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και θα δίνει μέσω μεταβατικών διατάξεων την δυνατότητα ένταξης σε αυτήν των κατηγοριών βαθμίδων εκπαίδευσης ΤΕ και ΔΕ με ακόλουθη μισθολογική αναβάθμιση;
  5. Θα προχωρήσετε στη δημιουργία ενός Ενιαίου Επαγγελματικού Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού, μέσω του οποίου θα επέρχονται ρυθμίσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς, τις υπηρεσιακές μεταβολές και εξελίξεις, τα μισθολογικά θέματα και το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης; Αν ναι, πότε;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλείσθε να καταθέσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Tον ακριβή αριθμό του συνόλου του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΕΣΥ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ, ΔΕκαι την εξέλιξη του από το 2017 έως σήμερα ανά βαθμίδα και ανά έτος.
  2. Τον ακριβή αριθμό των κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού ανά Νοσηλευτικό ίδρυμα.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

                                                                                               

 

Γιώργος Φραγγίδης

 

 

Γιώργος Μουλκιώτης

 

 

Μπουρχάν Μπαράν

 

 

Ανδρέας Πουλάς