You are currently viewing Το Δημόσιο ευεργετεί….. τους Ιδιώτες

Το Δημόσιο ευεργετεί….. τους Ιδιώτες

Με αφορμή την από 15/3/23 ψήφιση του Νομοσχεδίου περί της ίδρυσης αυτοτελούς ΝΠΙΔ με τίτλο «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», η ΠΑΣΟΝΟΠ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η κίνηση αυτή του Υπουργείου Υγείας που παρά τις μαζικές διαμαρτυρίες φορέων και εργαζομένων, ψηφίστηκε στη Βουλή μόνον από το κόμμα της Νέα Δημοκρατίας με σύσσωμη την αντιπολίτευση απέναντι, δείχνει ξεκάθαρα ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανοίξει την κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης και των φαρμακευτικών εταιρειών στο εθνικό σύστημα υγείας, που σε λίγο καιρό με παρόμοιες μεθοδεύσεις δεν θα είναι πλέον δημόσιο.

Εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί οποιοσδήποτε, τι καινούργιο εισφέρει το νέο αυτό μόρφωμα στο πεδίο της παιδικής ογκολογίας και τι θα προσθέσει αναφορικά με την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου. Με άλλα λόγια, οι -μέχρι χθες- δημόσιες δομές  των παιδιατρικών νοσοκομείων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», μεταφέρονται στο νεοϊδρυθέν ΝΠΙΔ με την ίδια δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς να αναπτύσσεται κάποια νέα δομή, γεμίζοντας ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον τους εκατοντάδες εργαζόμενους που δεν ερωτήθηκαν, ούτε ελήφθη η γνώμη τους για τον προκλητικό αυτό διοικητικό νεωτερισμό.  Ακανθώδες θέμα, είναι και η πρόβλεψη των αμοιβών του προσωπικού, όπου βάσει του παρόντος νόμου θα καταβάλλονται από το ίδρυμα και όχι από το δημόσιο.

Διαβάζοντας λοιπόν το ψηφισθέν κείμενο, διαπιστώνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που ακολουθείται η αντίστροφη πορεία της παραχώρησης των ευεργετημάτων. Δηλαδή μέχρι χθες, ο ευεργέτης παραχωρούσε τα περιουσιακά του στοιχεία στο δημόσιο. Αντίθετα, με το νόμο αυτόν, το δημόσιο παραχωρεί την περιουσία του στο νεοϊδρυθέν Κέντρο. Μάλιστα, όπως προβλέπεται, ο πρόεδρος του νέου φορέα θα προτείνεται από το ίδιο το ίδρυμα στον Υπουργό Υγείας και αυτός θα αποφασίζει εκδίδοντας Υπουργική Απόφαση, φανταζόμαστε χωρίς να μπορεί να χαλάσει το χατίρι των «ευεργετών»…

Αυτό όμως που αποτελεί ίσως την βασική αιτία της επίμαχης μεθόδευσης, είναι η πρόβλεψη για χορηγίες αναφορικά με την κάλυψη των λειτουργικών εσόδων του φορέα, πράγμα που μπορεί να λειτουργήσει ως δέλεαρ στις φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να διεισδύσουν και να επιβάλλουν έμμεσα τα δικά τους πειραματικά θεραπευτικά πρωτόκολλα όπως κατά κόρον συμβαίνει παγκοσμίως.

Εκεί δηλαδή που η έλλειψη ή η ανεπάρκεια της κρατικής μέριμνας συναντά τον ανθρώπινο πόνο και την απόγνωση, σε ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο όπως αυτό του παιδικού καρκίνου, μπορεί κάλλιστα να αναπτυχθεί ένα σκηνικό εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας βαπτιζόμενο ως αγαθοεργία και αλληλεγγύη…

Με βάση όλα τα παραπάνω, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να μην λυγίσουν, αλλά να αντιταχθούν υποστηρίζοντας την καθολική κατίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα σε όλες τις πτυχές του υγειονομικού χάρτη.

Τέλος, ζητάμε από τα κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης άμεση δέσμευση για κατάργηση του νόμου αυτού και επαναφορά του προϊσχύοντος καθολικού δημοσίου καθεστώτος αν και εφόσον βρεθούν σε μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα.