Υπουργικές Αποφάσεις

ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Download PDF
1968 172 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
1980 303 Β ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΤΕΝΣ
1981 138 Β ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1981 729 Β ΠΕΡΙ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1986 238 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΤΕΝΣ
1987 107 Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
1988 106 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
1988 226 Β ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
1988 684 Β ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1988 684 Β ΤΡΟΠΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ
1988 721 Β ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΤΑ
1988 856 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
1988 876 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ (ΦΕΚ 684/Β/1988) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ “ΤΡΟΠΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ
1989 226 Β ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1991 476 Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
1992 264 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
1992 330 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
1993 425 Β ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 1824/88 ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΤΕΝΣ
1993 425 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
1993 700 Β ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΕΣΑΝ)
1994 726 Β ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 105 ΤΟΥ Ν. 2071/1992 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
1995 33 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΤΟΥ Ν. 2071
1996 38 Β ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΑ (ΦΕΚ 476/Β/1991) ΚΑΙ ΥΑ (264/Β/1992) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΑ (ΦΕΚ 330/Β/1992)
1996 424 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1996 448 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
1996 500 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1996 516 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
1996 790 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΝΟΕ)
1997 1044 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ) ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
1998 99 Β ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2000 661 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2716
2001 664 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 2716/99
2001 733 B ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
2001 1679 Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
2001 1679 Β ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2001 1643 Β ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2002 485 Β ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2716/1999 ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ) ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ4α/οικ.1320/98 ΚΥΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2003 1891 Β ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ Β΄ΠΕΣΥΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2005 213 Β ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ
2005 740 Β ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
2005 1908 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ (ΦΕΚ 914/Β/2005) ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2889/2001
2007 421 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΔΥΠΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2007 769 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
2007 1318 Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
2007 1489 Β ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 13 ΤΟΜΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2007 1722 Β ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2007 1900 Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΠ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ
2009 2444 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 2716/1999
2010 453 Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
2010 905 Β ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Κ.Α.
2010 958 Β ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΕ ΥΠΕ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΘΕ ΔΥΠΕ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΘΕ ΔΥΠΕ
2010 1851 Β ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2011 1681 Β ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
2011 1842 Β ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
2011 2381 Β ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2011 2659 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΑ (ΦΕΚ 2062/2011) “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ”
2011 2659 Β ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΕ ΤΟ ΝΠΙΔ ΩΝΑΣΕΙΟ Κ.Κ.
2011 2831 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ “ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ” (ΦΕΚ 1681/Β/2011), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΑ (ΦΕΚ 1874/Β/2011) ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΑ (ΦΕΚ 2674/Β/2011)
2011 2456 Β ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2011 2674 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ “ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ” (ΦΕΚ 1681/Β/2011), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΑ (ΦΕΚ 1874/Β/2011)
2011 2778 Β ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2011 2659 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ (ΦΕΚ 2062/Β/2011) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Κ.Α. “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΕ ΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ
2011 3010 Β ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 1/1/12 ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΑ – ΤΕΑΜΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΠΑΔ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
2012 465 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 4024
2012 545 Β ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
2012 874 Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ
2012 1233 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ (Β’ 2456) ΚΥΑ “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2012 1480 Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 38/1010 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (“ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ”)
2012 3054 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑ (ΦΕΚ 2456/Β/11) ΚΟΙΝΗΣ ΥΑ “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.” ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 1233/Β/12
2013 7 Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ, ΠΑΡ. Ζ ΤΟΥ Ν. 4093/2012
2013 1023 Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ
2013 1085 Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ (ΦΕΚ 485/2002) ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2013 1914 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4024 ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
2013 2003 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
2013 2191 Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
2013 2247 Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 90 ΤΟΥ Ν. 4172
2014 388 Β ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ.