Με την υπ’ αριθμ. 4176/2012 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, γίνεται παραδεκτό ότι τόσο η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ) ως Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο του Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) , όσο και ο Γ. Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Τ. Πατηνέας, υπέστησαν ηθική βλάβη από ψευδές και δυσφημιστικό δημοσίευμα της κας Ευτέρπης Βασιλειάδου, στελέχους της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ που καταχωρήθηκε στο τεύχος Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2008 του εντύπου «Σύγχρονος ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ» και το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ.


Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το εν λόγω δημοσίευμα ήταν αβάσιμο, ψευδές και δυσφημιστικό, ικανό να πλήξει το κύρος και την αξιοπιστία της ΠΑΣΟΝΟΠ ως Πανελλήνιας Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης αλλά και την τιμή και την υπόληψη του κου Πατηνέα, αφού τον φέρει ψευδώς, να προβαίνει προσωπικά σε ενέργειες ικανές να βλάψουν συναδέλφους του, και μάλιστα του ιδίου με αυτόν Κλάδου (ΔΕ), την ψήφο των οποίων ζητεί προκειμένου να τους εκπροσωπεί μέσω του Συνδικαλιστικού τους Οργάνου.

Τέλος, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι τόσο η ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ όσο και η κα Ευτέρπη Βασιλειάδου υποχρεούνται να καταβάλλουν εις ολόκληρον η κάθε μία, στην ΠΑΣΟΝΟΠ και στον κο Πατηνέα το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν, ενώ καταδικάζει τις εναγόμενες (ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ & κα Ευτ. Βασιλειάδου) να καταβάλλουν το ποσό των 600 ευρώ ως μέρος των δικαστικών εξόδων της ΠΑΣΟΝΟΠ & του κου Πατηνέα.