Στο πλαίσιο συντονισμού των Φορέων της Νοσηλευτικής κοινότητας γύρω από τις κοινές ενέργειες αναφορικά με το αίτημα για ενιαία, Πανεπιστημιακού επιπέδου Νοσηλευτική εκπαίδευση, και σε συνέχεια της 1ης & της 2ης συνδιάσκεψης Φορέων που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιήθηκε σήμερα 12/02/2013 συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο.

Η συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, και δόθηκε η δυνατότητα στον κ. Αρβανιτόπουλο να αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα του ζητήματος της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, και τη σημασία αυτής για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες. Ο Υπουργός άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή όλους σχεδόν τους εκπροσώπους των Νοσηλευτικών Φορέων που τοποθετήθηκαν, ενώ κατέστη απ’ όλους σαφής η καθολικότητα του αιτήματος .


Οι Φορείς εκπροσωπήθηκαν στη σημερινή συνάντηση από τους κάτωθι:

Για την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Στ. Κατσικαρέλης, ο Γ. Γραμματέας κ. Τ. Πατηνέας, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων κ. Γ. Τσόλας & το μέλος της Ε.Ε. κ. Μ. Πάντζαλης.

Για τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) η Πρόεδρος κ. Ε. Κυρίτση – Κουκουλάρη, ο Αντιπρόεδρος κ. Δ. Δημητρέλης, και το μέλος του Δ.Σ. κ. Μ. Τσερώνη.

Για το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) οι Καθηγήτριες κ. Δ. Καϊτελίδου & η κ. Πατεράκη.

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Νοσηλευτικής) ο κ. Π.Πρεζεράκος.

Για το ΑΤΕΙ Αθήνας (Νοσηλευτική Α΄) ο κ. Γ. Βασιλόπουλος & η κ. Χ. Τσίου (προϊσταμένη Νοσηλευτικής Β΄)

Για το Σύλλογο Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥΔΝΟΧ) ο Πρόεδρος κ. Κουτελέκος και ο κ. Πουλής

Για το Σύλλογο Αποφοίτων ΕΚΠΑ οι κυρίες Β. Καρρά και Ε. Καλλιανίδου

Ο Υπουργός Παιδείας διευκρίνισε, ότι στην παρούσα φάση το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» αφορά στις διοικητικές συγχωνεύσεις των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, περί τα τέλη Μαΐου. Δεσμεύτηκε δε, ότι στο διάλογο που θα ακολουθήσει, όλοι οι Φορείς της Νοσηλευτικής θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, και ύστερα από πρωτοβουλία της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π., θα ακολουθήσει η 3η κατά σειρά συνδιάσκεψη των Φορέων της Νοσηλευτικής στα γραφεία της Ομοσπονδίας, όπου και θα γίνει αποτίμηση της σημερινής συνάντησης αλλά και προγραμματισμός των επόμενων δράσεων.