Διαβάστε το σχέδιο νόμου που έχουν καταθέσει στη Βουλή και αφορά τις :


  1. Απλουστεύσεις διαδικασιών στο δημόσιο κτλ.
  2. Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Δ. Υ.
  3. Καταργήσεις υπηρεσιών του Δημοσίου.
  4. Θέματα που αφορούν  το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
  5. Άρθρο 37, Αποσπάσεις ή Μεταθέσεις σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή
  6. Το άρθρο  39,  εισάγει το θεσμό της  “υπηρεσιακής άδειας αναπλήρωσης” με αποδοχές σε αντιστάθμισμα για υπερωριακή απασχόληση.
  7. Λοιπές Διατάξεις γενικού ενδιαφέροντος.

download icon