Πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) με το κ. Π. Κοκκόρη, και με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής του Νοσηλευτικού Προσωπικού στον κατάλογο των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Ο κ. Κοκκόρης ενημερώθηκε σχετικά με μια σειρά από εκκρεμότητες που σήμερα υφίστανται και αφορούν από τον προσδιορισμό των χρόνων ασφάλισης υπό το νέο καθεστώς, τον καθορισμό του επασφαλίστρου, έως και τον καθορισμό του εργασιακού ωραρίου.

pasonop_orange