Η πρόταση της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π) για τη θεσμοθέτηση Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου στο ΕΣΥ/ΠΕΔΥ

 

 

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) από συστάσεώς της εν έτη 2002, αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο Δευτεροβάθμιο, Κλαδικό Συνδικαλιστικό όργανο του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η Ομοσπονδία μας, σε όλα τα χρόνια ιστορίας και δράσης της – πάντοτε εντός του Δημοκρατικού πλαισίου και σύμφωνα με όσα ο Νόμος και το Σύνταγμα ορίζουν- ήταν και παραμένει πάντοτε προσηλωμένη στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση της μεγαλύτερης εργασιακής ομάδας στο ΕΣΥ που δεν είναι άλλη από το Νοσηλευτικό προσωπικό στο σύνολό του (Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, Βοηθοί Νοσηλευτές ΔΕ, Μαίες, Επισκέπτες/τριες Υγείας), την ανάδειξη δυσχερειών και την υποβολή προτάσεων στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες, με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος χωρίς ίχνος μικροπολιτικής σκοπιμότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή σας υποβάλλουμε ολοκληρωμένο το αίτημα – πρόταση της Ομοσπονδίας μας, για τη θεσμοθέτηση Ενιαίου Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Κλάδου για μια συνολικότερη μεταρρύθμιση σε ότι αφορά τη Νοσηλευτική στην Ελλάδα, και η οποία με τη σειρά της απαιτεί διακομματική συναίνεση από το σύνολο των Πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να ευοδωθεί.

 

Η  πρόταση για Ενιαίο Νοσηλευτικό Κλάδο περιλαμβάνει:

  • Στελέχωση- Τροποποίηση του ΠΔ87/1986, κριτήρια πρόσληψης στο ΕΣΥ και στελέχωση των Μονάδων Υγείας με ασφαλείς, σύγχρονες αναλογίες Νοσηλευτών –ασθενών, που θα διασφαλίζουν την αποδοτικότητα των Οργανισμών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Ειδικό Νοσηλευτικό μισθολόγιο, επιδόματα, εφημερίες.
  • Ειδικό Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό καθεστώς (ΒΑΕ)
  • Νοσηλευτικά συμβούλια σε κάθε νοσοκομείο
  • Υπηρεσιακή ανέλιξη

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικότερα οι παράμετροι 1 έως 3

 

  • Στελέχωση- Τροποποίηση του ΠΔ87/1986:

 

Με  δεδομένη  την  ανεργία  που  υπάρχει  στις  τάξεις  του  νοσηλευτικού  προσωπικού  και  τις  ανάγκες  απασχόλησης  στο  ΕΣΥ,  τα  κριτήρια στις προσλήψεις  δεν  παίζουν  ιδιαίτερο  ρόλο  αφού  οι  ανάγκες  είναι σαφώς  μεγαλύτερες από  τους  αδιόριστους  Νοσηλευτές. Έτσι  στη  χώρα  μας  επικρατεί  πλασματική  ανεργία  για  τους  Νοσηλευτές.

Ο  τρόπος  των  προκηρύξεων  για  την  κάλυψη  των  κενών  οργανικών  θέσεων  στους  δημόσιους  φορείς  υγείας  πρέπει  να  αλλάξει  εκ  βάθρων  και  να  εκσυγχρονιστεί.

Καταρχήν  πρέπει  να  αποτυπωθούν  στους  οργανισμούς  των  ιδρυμάτων  παροχής  υπηρεσιών  υγείας  οι  πραγματικές  ανάγκες  στελέχωσης  με  νοσηλευτικό  προσωπικό.

Η  θέση  της  Ομοσπονδίας  είναι  πάγια , όσο  αφορά  το  γενικό  πλαίσιο  λειτουργίας  των  κλινικών  εργαστηρίων  χειρουργείων  και     μονάδων  ενός  Νοσοκομείου. Θα  πρέπει  όμως  να  επεξεργαστεί μια  νέα  πρόταση  για  τη  στελέχωση  των  κέντρων  υγείας,   των  προνοιακών  ιδρυμάτων  και  των  υπηρεσιών  της  πρωτοβάθμιας  φροντίδας υγείας  αφού  προηγουμένως  διερευνηθούν  οι  προθέσεις  της  κυβέρνησης  για  το  χαρακτήρα που  θα  έχει   η  πρωτοβάθμια  φροντίδα.

Ο  κάθε  φορέας  υγείας  όταν  θα  προκηρύσσει προσλήψεις  Νοσηλευτών  θα  πρέπει  να  αναλύει  τις  ειδικότητες  των  Νοσηλευτών  και τον  αριθμό  Νοσηλευτών  ανά  ειδικότητα. Π.χ.  20  Νοσηλευτές  χειρουργείου,  15  Νοσηλευτές  εντατικής  κ.τ.λ.

Στα  προσόντα  πέρα  από  τον  τίτλο  πτυχίο  θα  πρέπει  βαθμονομημένα  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  μεταπτυχιακοί  τίτλοι,  οι  ανακοινώσεις ,  το  impact  factor,  η  προϋπηρεσία, ο  χρόνος  λήψης  πτυχίου, οι  ξένες  γλώσσες,  η  αποδεδειγμένη  γνώση  χρήσης  υπολογιστών  (π.χ.  επίπεδο  ΕCDL).


2) Ειδικό Κλαδικό Νοσηλευτικό μισθολόγιο

 

Οι  αμοιβές  που  αφορούν  το  μισθολόγιο  του  κλάδου  Νοσηλευτών  ΕΣΥ  όπως  τα  επιδόματα,   οι  εφημερίες και  οι  υπερωρίες,   είναι  αντικείμενο  δύσκολο και  πολυσύνθετο.  Προτείνουμε  τη  δημιουργία  Ομάδας  Εργασίας,  που  θα  μελετήσει  επισταμένως  το  θέμα,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ειδικά  μισθολόγια  των  άλλων  επαγγελματικών  ομάδων  και  ειδικά  των  ιατρών,  το  καθεστώς  υπερωριών  στον  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα,  το  κόστος  ενός  τέτοιου  μισθολογίου,  την  άποψη  της  ΑΔΕΔΥ , και η οποία θα  καταθέσει  μια  ρεαλιστική  πρόταση  για  όλα  αυτά,  ως  βάση  διαπραγμάτευσης  και  διαλόγου. Ωστόσο, το Ειδικό αυτό μισθολόγιο θα πρέπει να αμείβει δίκαια το παραγόμενο έργο και να ενσωματώνει το ποσό που σήμερα καταβάλλεται στο Νοσηλευτικό προσωπικό ως Ανθυγιεινό Επίδομα και το οποίο βαίνει προς κατάργηση έως την 31/12/2017 ενόψει της επικείμενης εναρμόνισης με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
3) Ειδικό Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό καθεστώς (ΒΑΕ).

 

Η  διατήρηση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος στη λίστα  των  Βαρέων  και  Ανθυγιεινών επαγγελμάτων είναι  για  μας  θέση  αδιαπραγμάτευτη. Αυτό  σημαίνει  πέντε  χρόνια  νωρίτερα  στη  σύνταξη  με  πλήρεις  συντάξιμες  αποδοχές, και την συνέχιση της  καταβολής  του ανθυγιεινού  επιδόματος όπως σήμερα αυτό καταβάλλεται, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το Ειδικό Νοσηλευτικό Μισθολόγιο.

Η  προσφορά  του  κλάδου  στην  ανταποδοτική  λογική  του  ασφαλιστικού  συστήματος  είναι  δεδομένη  και  οι  προοπτικές  της,  οι  καλύτερες  από  όλους  τους  εν  ενεργεία  δημοσίους  υπαλλήλους.  Αυτό  γιατί  είμαστε  μια  από  τις  μεγαλύτερες  επαγγελματικές  ομάδες,  με  τάση,  αν  καλυφθούν  τα  κενά  με  προσλήψεις,  να  γίνουμε  ακόμη  μεγαλύτερη.  Επομένως  το  κράτος  θα  αντλεί  από  το  Νοσηλευτικό  προσωπικό  πόρους  ιδιαίτερα  μεγάλους  και  πρέπει  με  κάποιο  τρόπο  να  τους  ανταποδώσει.

Αυτό  δε  σημαίνει  πως  επαγγελματικές  ομάδες  του  δημοσίου με  χειρότερες  προοπτικές  στελέχωσης  θα  πρέπει  να  εγκαταλειφθούν  στη  τύχη  τους.

Επιπλέον  ο  σεβασμός  στην  εργαζόμενη  μητέρα  θα  πρέπει  να  βρει    ανταπόκριση  στο  πρόσωπο  της  Νοσηλεύτριας,  ως  επαγγελματία  σκληρά  εργαζόμενης,  σε  συνθήκες  απασχόλησης  ιδιαίτερα  δύσκολες.

 

Οι προτάσεις που ως άνω αδρά περιγράφονται, αποτελούν ένα ρεαλιστικό πλέγμα θεσμικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμιστικών τομών που δε συνοδεύεται από οικονομικό κόστος, καθώς σήμερα η χώρα μας διαθέτει τόσο την υλικοτεχνική υποδομή όσο και το εξειδικευμένο προσωπικό που είναι ικανό να τις υλοποιήσει. Αυτό που απουσιάζει μέχρι σήμερα, είναι η απαραίτητη Πολιτική βούληση και η συγκρουσιακή διάθεση με κατεστημένα και συμφέροντα δεκαετιών, που εγκλωβίζουν τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου σε βάρος της κοινωνίας.

Θεωρούμε  ότι η υιοθέτησή τους αποτελεί αναγκαία συνθήκη για το απαραίτητο άλμα φυγής σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον έξω από το τέλμα της σημερινής κρίση.