Συνοπτικά οι Προτάσεις- Διεκδικήσεις της Πα.Σ.Ο.Νο.Π  για το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ε.Σ.Υ/ΠΕΔΥ

 

 

 

  • Δημιουργία Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Κλάδου στο Ε.Σ.Υ/ΠΕΔΥ – για Νοσηλευτές/τριες  ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ βοηθούς Νοσηλευτών, Μαίες, Επισκέπτες/τριες Υγείας. Στον επαγγελματικό Κλάδο υπάγεται το προσωπικό που ανήκει στη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Με τη δημιουργία επαγγελματικού Νοσηλευτικού Κλάδου θα ορίζεται:

  1. Ειδικό Κλαδικό Μισθολόγιο (ένταξη του προς κατάργηση επιδόματος ανθυγιεινού)
  2. Ασφαλιστικό- Συνταξιοδοτικό. Το γενικό όριο ηλικίας είναι το 67ο έτος ηλικίας. Οι συνάδελφοι που ανήκουν στην Νοσηλευτική Υπηρεσία, εάν δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 62, με σαράντα χρόνια υπηρεσίας, να ασφαλιστούν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΒΑΕ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (13 χρόνια τουλάχιστον για την 5ετία)
  3. Προσλήψεις ανάλογα με τις ανάγκες των εκάστοτε κλινικών των δομών (βασική προϋπόθεση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης να εξεταστούν πρώτα οι αιτήσεις του προσωπικού που επιθυμεί μετάταξη για άλλο νοσοκομείο σε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια και είναι εγκλωβισμένο ενώ συντρέχουν οικονομικοί/ανθρωπιστικοί λόγοι – συντήρηση 2 σπιτιών- )
  4. Καθορισμός πρωτοκόλλων και καθηκοντολογίου
  5. Καθορισμός προσόντων για μια θέση εργασίας (περιγραφή θέσης εργασίας, ειδίκευση, εξειδίκευση του προσωπικού που ήδη εργάζεται)
  6. Αξιολόγηση επαγγελματιών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος.
  •   Νοσηλευτική Εκπαίδευση 

  1. Θεσμοθέτηση της Νοσηλευτικής Ειδικότητας στους αποφοίτους των Νοσηλευτικών Σχολών για ένα έτος κατά το πρότυπο των Ιατρών (η προκήρυξη των θέσεων για ειδικότητα θα είναι και προαπαιτούμενο για την πρόσληψη)
  2. Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (έχει ήδη θεσμοθετηθεί το επίπεδο 6 για τους πτυχιούχους ΑΕΙ –ΤΕΙ) και δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των συναδέλφων ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών κατά το πρότυπο των Ευρωπαϊκών χωρών με τελευταίο παράδειγμα αυτό της Κύπρου)