Ερώτηση του Βουλευτή Λ. Γρηγοράκου για το Επίδομα Β.Α.Ε.

Posted on October 18, 2016, 7:17 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 3 secs

logo Βουλή Ε   

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ  

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

   ΑΡ.ΠΡΩΤ: 311/12.10.16   

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016

 

      Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ. Κατρούγκαλο  και τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό.

 

 

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση χορήγησης επιδόματος ΒΑΕ νοσηλευτικού προσωπικού, με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία»

 

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του

ν. 4354/2015(176/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α ́ του ν. 3429/2005 (Α ́ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις επισημαίνεται η ρητή δέσμευση σχετικά με την άμεση ευθυγράμμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι τις 31-12-2017. Επίσης, στην παράγραφο 1, του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 γίνεται ρητή αναφορά στην καταβολή του εν λόγω επιδόματος.

 

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

  • Πότε προτίθενται να ενημερώσουν τους αρμόδιους φορείς για το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στην οποία αναφέρεται η ως άνω εγκύκλιος του ΓΛΚ;
  • Ποιες οι προθέσεις της Κυβέρνησης προκειμένου να αναπληρώσει τη μισθολογική απώλεια του εν λόγω επιδόματος από το Νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ/ΠΕΔΥ, δεδομένου ότι το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία των ΒΑΕ επαγγελμάτων και λαμβάνει επίδομα της τάξεως των 150 ευρώ μηνιαίως;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Λεωνίδας Γρηγοράκος

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.