Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, οι εργασίες του 6ου Τακτικού Συνεδρίου, της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού, στις 15-16/12/2016, στη Θεσσαλονίκη. Εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Σωματείων από όλη τη χώρα,  έδωσαν δυναμικά το παρόν. Οι Σύνεδροι κατέθεσαν τις προτάσεις τους προκειμένου τη νέα τριετία, η Πα.Σ.Ο.Νο.Π να χαράξει στρατηγική και πολιτικές για τα συμφέροντα της Νοσηλευτικής Κοινότητας καθολικά.

Έγινε Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός τις προηγούμενης τριετίας και ακολούθησαν αρχαιρεσίες, προκειμένου να εκλεγεί το νέο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και η νέα Εκτελεστική Επιτροπή.

Για το Γενικό Συμβούλιο εκλέγονται:

 

Πρόεδρος   – Τσόλας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος  – Πέτρακα Ελένη

Γραμματέας   – Ασλάνογλου Θωμαή

Αν. Γραμματέας  – Δέλλιου Αθανασία

Μέλη του  Γ.Σ :

Αποστολίδου Ζωή,  Γεωργίου Φρειδερίκη, Γκουγτρίδου Κυριακή, Γκουτίδου Γλυκερία, Θερμογιάννη Αμαλία,Καναβός Ιωάννης

Καραλιμάνης Στέφανος, Κατσικαρέλης Στυλιανός, Λεχουρίτης Παναγιώτης, Μολυβά Αναστασία, Μοσχοπούλου Μαρία,

Νακίδου Ζαχαρούλα, Νοικοκύρης Ιωάννης, Πάντζαλης Μάριος,Παπαδόπουλος Παύλος, Πατηνέας Τηλέμαχος, Πέσιου Ελένη,

Σιρλατζής Ιάκωβος, Σουλτανίδου Ευαγγελία, Σωτηριάδης Γεώργιος, Τσιρώνης Αθανάσιος.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγονται:

Πρόεδρος   – Τσόλας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Α   – Πέτρακα Ελένη

Αντιπρόεδρος Β  – Σιρλατζής Ιάκωβος

Γραμματέας  – Ασλάνογλου Θωμαή

Αν. Γραμματέας  – Δέλλιου Αθανασία

Ταμίας – Σουλτανίδου Ευαγγελία

Αν. Ταμίας – Νακίδου Ζαχαρούλα

Έφορος Δημ. Σχέσεων   –  Καραλιμάνης Στέφανος

Έφορος Οργανωτικού  – Κατσικαρέλης Στυλιανός

Γρ.Τύπου ΠαΣΟΝοΠ