Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 09/01/2017, σε αίθουσα του Υπουργείου Υγείας,  συνάντηση γνωριμίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν) με το Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π).

Η πρώτη αυτή συνάντηση ήταν διερευνητική και δεν αφορούσε σε συγκεκριμένη ατζέντα, ενώ ο χρόνος αναλώθηκε κυρίως στη διατύπωση των προτεραιοτήτων του κάθε Φορέα.

Το Ε.Σ.Α.Ν, δια του Προέδρου του κου Δημήτρη Τζιάλλα, εξέθεσε τη φιλοσοφία των προτεραιοτήτων του ιεραρχώντας ως πρώτο μέλημα τη δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Υγείας , τα νέα Οργανογράμματα των Νοσοκομείων και σε έτερο χρόνο την προσπάθεια προσέγγισης της επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων της Νοσηλευτικής.

Ο Πρόεδρος της Πα.Σ.Ο.Νο.Π κος Γιώργος Τσόλας από την πλευρά του, ανέφερε ότι για την Ομοσπονδία μας ως το αντιπροσωπευτικότερο Δευτεροβάθμιο Κλαδικό Συνδικαλιστικό Όργανο, προτεραιότητα αποτελεί  η Σύσταση Ειδικού Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Κλάδου (όπου και θα ρυθμίζονται καίρια ζητήματα όπως η στελέχωση, το ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό, το Ειδικό Νοσηλευτικό μισθολόγιο, η Νοσηλευτική Ειδικότητα στο ΕΣΥ/ΠΕΔΥ) προκειμένου αυτός ο Κλάδος στη συνέχεια να υπαχθεί διοικητικά στην όποια ξεχωριστή Νοσηλευτική Διεύθυνση του Υπουργείου, και η Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

Παρά τις διαφορές που καταγράφηκαν, η Ομοσπονδία μας δεσμεύτηκε πως θα συνδράμει με τις προτάσεις της αλλά και με εποικοδομητική κριτική, την όποια προσπάθεια καταβάλλει το Ε.Σ.Α.Ν. στην κατεύθυνση μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της υπάρχουσας αναχρονιστικής κατάστασης που επικρατεί στο χώρο της Νοσηλευτικής επιστήμης στη χώρα μας.

Γρ. Τύπου ΠαΣΟΝοΠ.