Αριστοτέλους 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αθήνα 14/06/2017

τ.κ.10434 Αθήνα                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. : 755

τηλ: 2108234914                                                      

fax: 2108234916

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας , κο Ανδρέα Ξάνθο,

 Αν. Υπουργό Υγείας,  κο Π. Πολάκη

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Θέμα: « Ίδρυση Παρατηρητηρίου κατά της Εργασιακής  Βίας εναντίον  του Νοσηλευτικού Προσωπικού»

 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) από συστάσεώς της εν έτη 2002, αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο Δευτεροβάθμιο, Κλαδικό Συνδικαλιστικό όργανο του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η Ομοσπονδία μας, στα 15 χρόνια ιστορίας και δράσης της, ήταν και παραμένει πάντοτε προσηλωμένη στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση της μεγαλύτερης εργασιακής ομάδας στο ΕΣΥ που δεν είναι άλλη από το Νοσηλευτικό προσωπικό στο σύνολό του -Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, Βοηθοί Νοσηλευτών  ΔΕ, Μαίες, Επισκέπτες/τριες Υγείας-, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων της Νοσηλευτικής Κοινότητας αλλά και της δημοσιοποίησης των προβλημάτων που αφορούν τους εργαζόμενους  αυτής της επαγγελματικής ομάδας.

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό (ILO) μέλος του οποίου είναι και η χώρα μας, ως εργασιακή βία ορίζεται « κάθε ενέργεια, περιστατικό ή συμπεριφορά, που απέχει από τον ενδεδειγμένο τρόπο συμπεριφοράς , κατά την οποία ένα άτομο εξυβρίζεται, απειλείται, βλάπτεται, τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή λόγω της εργασίας του.(ILO, 2006 )» .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια, την Υγιεινή και την Προστασία της Υγείας  στην Εργασία (2001) αναφέρει : « η βία μπορεί να οριστεί ως μορφή αρνητικής συμπεριφοράς ή ενέργειας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων ατόμων, χαρακτηριζόμενη από επιθετικότητα, μερικές φορές επαναλαμβανόμενη ή απροσδόκητη , η οποία έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ασφάλεια, την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους .  Η βία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους που κυμαίνονται από τη σωματική επίθεση έως τις λεκτικές προσβολές , τον εκφοβισμό, την παρενόχληση, τη σεξουαλική παρενόχληση» .

Όπως γνωρίζετε, «παρενόχληση στο χώρο της εργασίας» θεωρείται κάθε καταχρηστική συμπεριφορά που εκδηλώνεται µε λόγια, πράξεις, ή γραπτά µηνύµατα και µπορεί να ζηµιώσει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια, τη σωµατική ή ψυχική ακεραιότητα του ατόµου, να θέσει σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξει το εργασιακό κλίµα  (Namie,2003)

Στο εργασιακό περιβάλλον του Νοσοκομείου το Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας ήδη κάτω από δυσμενείς συνθήκες εργασίας, προσπαθεί να επιτελέσει τα καθήκοντά του και δεν χρειάζονται επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η απειλή της προσωπικότητάς του ή της σωματικής του ακεραιότητας. Τέτοια φαινόμενα, επιφέρουν στο ήδη επιβαρυμένο λόγω της εργασιακής εξουθένωσης Νοσηλευτικό προσωπικό, σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις όπως άγχος, απώλεια αυτοελέγχου, κατάθλιψη, φοβίες, αυτοκτονικές τάσεις.

Τέτοιες σοβαρές επιπτώσεις όμως επηρεάζουν διαδοχικά και τον Οργανισμό παροχής υπηρεσιών Υγείας με πολλούς τρόπους όπως: την πτώση του ηθικού των εργαζομένων, τον αυξανόμενο αριθμό ατυχημάτων, την αύξηση χρόνου απουσίας από την εργασία  , τη χαμηλή απόδοση, την ελλιπή δέσμευση απέναντι στον Οργανισμό, παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην εύρυθμη λειτουργία  των Δημόσιων Νοσοκομείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το σημαντικό είναι ότι το Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τυγχάνει της ανάλογης προστασίας, προσοχής και αντιμετώπισης όταν τέτοια φαινόμενα λαμβάνουν χώρα, ενώ το «πρόβλημα» που προκύπτει συνήθως δε βγαίνει έξω από το στενό εργασιακό χώρο, αφού κυριαρχεί  το αίσθημα ότι ευθύνες ή κυρώσεις δε θα αποδοθούν στους φυσικούς ή και στους  ηθικούς αυτουργούς. 

Επιπρόσθετα, φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας ολοένα και αυξάνονται στις δημόσιες δομές Υγείας απέναντι στο Νοσηλευτικό προσωπικό. Αφορμές που πυροδοτούν τέτοιες πρακτικές είναι τόσο η απουσία μέτρων φύλαξης και ασφάλειας όσο και η μεγάλη αναμονή στην εξυπηρέτηση, η υποστελέχωση, ο αυξημένος εργασιακός φόρτος,  ή και άλλα θέματα άσχετα με το καθήκοντα των Νοσηλευτών/τριών που καθιστούν αυτή την επαγγελματική ομάδα «σάκο του μπόξ» των κραδασμών του Συστήματος Υγείας.

Με το παρόν υπόμνημα, επιθυμούμε να σας υποβάλλουμε την πρότασή μας για σύσταση Παρατηρητηρίου κατά της Βίας εναντίον  του Νοσηλευτικού Προσωπικού στο ΕΣΥ/ΠΕΔΥ, ώστε να προστατευθούν οι συνάδελφοί μας από ενέργειες οποιασδήποτε μορφής βίας στον εργασιακό χώρο είτε προέρχονται από συναδέλφους, είτε από άλλες επαγγελματικές ομάδες  εντός του χώρου εργασίας, είτε από ασθενείς και συνοδούς ασθενών.

Φαινόμενα επαγγελματικής Βίας ( λεκτικής – σωματικής ,ψυχολογικής – συναισθηματικής , σεξουαλικής ) ή και κίνδυνοι στον επαγγελματικό χώρο των νοσοκομείων δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση θλιβερό προνόμιο της χώρας μας, ωστόσο, αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, λαμβάνουν μέτρα προστασίας ολοένα και περισσότερο, αναλαμβάνοντας νομοθετικές πρωτοβουλίες που προβλέπουν αυστηρότατες  κυρώσεις σε τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές.

 

Θεωρούμε λοιπόν ότι για να περιοριστούν – αν όχι να εκλείψουν – τέτοια φαινόμενα, κρίνεται απαραίτητη η ίδρυση του Παρατηρητήριου κατά της Βίας εναντίον Νοσηλευτικού Προσωπικού, και ας είναι αυτό η αρχή για μια σειρά άλλων επαγγελμάτων που τυγχάνουν παρόμοιας απαράδεκτης μεταχείρισης.

Για την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού θεωρείται δεδομένο ότι η διασφάλιση ενός νομοθετικού πλαισίου αλλά και η δυνατότητα καταγραφής καταγγελιών και διερεύνησης τέτοιων φαινομένων θα λειτουργήσει εποικοδομητικά στις εργασιακές σχέσεις, αφού θα δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους Νοσηλευτές/τριες αλλά και αποτρεπτικά σε τέτοια φαινόμενα βίας (λεκτικής, σωματικής, συναισθηματικής) σε όσους  επιλέγουν να εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές .

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε

Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Γραμματέας

Γεώργιος Τσόλας                                                                                  Θωμαή Ασλάνογλου