Δελτίο Τύπου

 Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π) συμμετείχε στις εργασίες του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεταγγισιοθεραπείας

 

Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην Αιμοδοσία

 

Αποδεχόμενη την πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας, δια του Προέδρου της, κου Κ. Σταμούλη, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π) συμμετείχε στις εργασίες του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεταγγισιοθεραπείας, στα Ιωάννινα σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Επαγγελματίες Υγείας στην Αιμοδοσία: ποιος, που, γιατί- Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην Αιμοδοσία.

Την Πα.Σ.Ο.Νο.Π εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος της ΕΕ, κα Ελένη Πέτρακα και στην εισήγησή της ανέφερε ότι οι Νοσηλευτές/τριες στην Αιμοδοσία είναι αναπόσπαστο μέρος της Διεπιστημονικής Ομάδας, ως παραδοσιακά  η πολυπληθέστερη κατηγορία επαγγελματιών που εργάζεται στα τμήματα της Αιμοδοσίας,  στην Ελλάδα αλλά και σε όλον τον κόσμο.  Παρακάτω παρατίθενται αποσπάσματα από την εισήγηση.

«Η ραγδαία ανάπτυξη της Επιστήμης, η εξέλιξη της Τεχνολογίας, οι νέες θεραπείες, εμπλέκουν καθημερινά και Ενιαία όλους τους Επιστημονικούς Κλάδους, και απαιτούν διαρκή επικαιροποίηση σε ένα ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο.

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης στην Επιτροπή Υπουργών, μια σειρά από συστάσεις μαρτυρούν την υποχρέωση των κρατών – μελών  για υιοθέτηση κοινής δράσης στον Τομέα της Υγείας και την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την “εξαγωγή, το μόσχευμα και μεταμόσχευση ανθρώπινων ουσιών”….»

« Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος δεν διαπραγματεύεται το ρόλο του Νοσηλευτή στην Αιμοδοσία. Αντίθετα τον προβλέπει και τον ενισχύει ώστε να αποτελεί ισχυρό συνδετικό κρίκο στην Ομάδα των Επαγγελματιών Υγείας τόσο στην Κοινότητα όσο και στο Νοσοκομείο.

Ο ρόλος των Νοσηλευτών στον Τομέα της Αιμοδοσίας δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι μιας στείρας διαδικασίας παραλαβής παραπεμπτικού και παράδοσης της μονάδας αίματος, πλάσματος, αιμοπεταλίων.  Η παρακολούθηση των διαδικασιών, και ο συνεχής έλεγχος των πρακτικών που ακολουθούνται , από τις εσωτερικές διαδικασίες έως τον κλινικό έλεγχο, επιτρέπει τη συμμετοχή  με υποβολή διορθωτικών μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων σε όλο τον κύκλο της μετάγγισης.

Ειδική μνεία γίνεται για την εκπαίδευση, και τα προερχόμενα από αυτή,  ειδικά προσόντα, επαγγελματικές υποχρεώσεις αλλά και δεξιότητες των Νοσηλευτών σύμφωνα με τις συστάσεις πρέπει να είναι νόμος της Πολιτείας για την προάσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος και της ασφάλειας των ασθενών»…..

«…. Η πρώτη και τελευταία νομοθεσία, που αφορούσε την εκπαίδευση των Νοσηλευτών στον Τομέα της Αιμοδοσίας χρονολογείται από το 1996, και τα τελευταία χρόνια τυπικά καταργήθηκε. Ενώ υπάρχει και το ΠΔ υπ΄αριθμόν 25 του 2008, με αναφορά στην ιχνηλασιμότητα και την αναφορά ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων.

Το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια δινόταν στους Νοσηλευτές η δυνατότητα επιπρόσθετης εκπαίδευσης με τη μορφή της «εξειδίκευσης», αυτό κατοχύρωσε για τους Νοσηλευτές ένα ευρύτερο πεδίο ανάπτυξης του ρόλου τους με κατοχυρωμένες δεξιότητες, γνώσεις δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Σήμερα είναι μια στείρα μια τεχνική εφαρμογή με τη μορφή του τυφλοσούρτη… Και άπτεται μόνο στην προσωπική επιλογή του Νοσηλευτή εάν θα ανατρέξει μόνος του σε περαιτέρω αναζήτηση για μελέτη ή εκπαίδευσης μέσω ενός Μεταπτυχιακού σχετικό με την Μετάγγιση…….

Η χορήγηση της 6μηνης εξειδίκευσης,  ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά και πάλι σήμερα χαρακτηρίζεται αναχρονιστική.

Η αντικατάστασή της, με μια σύγχρονη Ειδικότητα είναι ουσιαστικότερη γιατί η επαρκής κατάρτιση των νοσηλευτών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των μεταγγίσεων.

Οι « εξειδικεύσεις» αυτές όπως ήταν ο όρος, -τυπικά σήμερα  δεν δίνονται-  και για εμάς αποτελεί έναν πολύ καλό συγχρονισμό, τώρα που άνοιξε ο διάλογος ανάπτυξης των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων με το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής, για να επιστρέψει αυτή η εξειδικευμένη γνώση ως ετήσιας διάρκειας Ειδικότητα της Νοσηλευτικής, πιθανά με τον  τίτλο του Ειδικευμένου Νοσηλευτή- Μεταγγιστή  ύστερα από εξετάσεις που θα δίνονται  στα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Και σε αυτό πρέπει να πιέσουμε όλοι οι Φορείς.

Η Νοσηλευτική Εκπαίδευση και η επικαιροποίηση των γνώσεων είναι η απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις στον εξειδικευμένο και ευαίσθητο Τομέα του Αίματος, από τη συλλογή έως την αποθήκευση, από τη διασταύρωση έως τη χορήγηση στον τελικό  αποδέκτη.

Με βάση όλα τα παραπάνω αλλά και τις σύγχρονες τάσεις για δεξιότητες, που απαιτούνται από τους Νοσηλευτές -όπως, ικανότητες αλληλεπίδρασης με άλλους επαγγελματίες εντός των δομών, με Διοικητικά στελέχη,  με γιατρούς και Νοσηλευτές Κλινικών και την εκπαίδευσή τους,  την επικοινωνία με τον ασθενή αλλά και επικοινωνία με τους Αιμοδότες και τους Πολίτες σε επίπεδο Κοινότητας, – πεποίθησή μας ως Φορέας, είναι η έναρξη του διαλόγου για εισαγωγή στο πλαίσιο των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, η Ειδικότητα του Νοσηλευτή Αιμοδοσίας ή του Μεταγγιστή κατά το Transfusionist Nurse, ειδικότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με όρους ποιότητας, ασφάλειας, και επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Επαγγελματία Νοσηλευτή αλλά και δέσμευσής του για μεγαλύτερη εμπλοκή στη λήψη ασφαλών πρωτοβουλιών και αποφάσεων.

Ο Ειδικευμένος Νοσηλευτής σαφώς και θα έχει  επιπρόσθετα επαγγελματικά προσόντα και εξειδικευμένα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, που η θεσμοθέτησή  τους από την πλευρά της Πολιτείας δεν θα αφήσει περιθώρια παρερμηνειών των αρμοδιοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα θα τον θωρακίζει θεσμικά ως ισότιμο μέλος της Διεπιστημονικής ομάδας….»

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πα.Σ.Ο.Νο.Π