Αριστοτέλους 73                                                                                                                                 Αθήνα , 18/06/2018

Τ.Κ.10434 Αθήνα                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 817

Τηλ: 2108234914                                                       

Fax: 2108234916

 

 

Θέμα: « Παρατηρήσεις /Επισημάνσεις επί των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΕΣΑΝ όπως αυτές αναρτήθηκαν στο ΔΤ Νο 9»

 

 

 

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Συνάδελφοι,

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου Νο 9 που αφορά στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΕΣΑΝ, όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π) τοποθετείται  προκειμένου να αποκατασταθεί τυχόν λάθος στη διατύπωση ή να αποσαφηνιστούν  πλήρως οι προθέσεις του ΕΣΑΝ για το σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Επιστήμης της επόμενης ημέρας.

Αφενός, από το έγγραφο του Δελτίου Τύπου προκύπτει ότι ο όρος «Νοσηλευτική» πάλι δε διασφαλίζεται και αφετέρου η χρήση του όρου, παραμένει ευρεία και συγκεχυμένη για το ποιος επιτρέπεται να την ασκεί .

Θεωρούμε κρίσιμο και κομβικής σημασίας το γεγονός ότι πρέπει οι Φορείς να επικοινωνήσουμε με τους σωστούς όρους, προκειμένου να αντιληφθούμε όλοι το ίδιο νόημα στις αποφάσεις μας και να προχωρήσουμε μπροστά, έτσι όπως το απαιτεί η περίσταση. Ως εκ τούτου, θεωρούμε πρέπον να αποσαφηνιστεί ότι, άλλο Νοσηλευτικές Πράξεις και άλλο Πράξεις Γενικής Φροντίδας.

Το σημείο της γνωμοδότησης επί της δημιουργίας νέων Τμημάτων Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακού επιπέδου (1ο επίπεδο), μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

Ωστόσο, το 2ο επίπεδο που επικαλείστε, ασχέτως εάν ο τίτλος θα είναι διακριτός  στο μέλλον, έτσι όπως περιγράφεται στο δελτίο τύπου, αποτελεί «Επίπεδο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής» και όχι «Επίπεδο Άσκησης Φροντίδας».

Σε αυτή την περίπτωση, λυπούμαστε, αλλά τίποτα νέο δεν προτείνεται σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, και καμία βιώσιμη λύση δε δίδεται για το μέλλον της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Αντίθετα, ισχυροποιείται και αναπαράγεται η σημερινή, συγχυτική κατάσταση  που με δεδομένες τις υπάρχουσες αναλογίες οδήγησε στα γνωστά αδιέξοδα χρησιμοποίησης των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ως φτηνών εργατικών χεριών και υποκατάστατων των Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Είναι σημαντικό για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας η ΠαΣΟΝοΠ να διευκρινίσει την πρότασή της, σε ό,τι αφορά τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση:

1) Οι Νοσηλευτές (Πανεπιστήμιο) και οι Φροντιστές Ασθενών είναι δύο κατηγορίες επαγγελματιών που θα δρουν παράλληλα και συνεργατικά στο Κλινικό έργο, και σε καμία περίπτωση δεν εννοείται ή υπονοείται, κάποιου είδους ιεραρχική σχέση «ανώτερου» και «κατώτερου» υπαλλήλου.

2) Στο ερώτημα, εάν ο «Φροντιστής ασθενών» χρειάζεται 2  χρόνια σπουδών για να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες ώστε να λάβει μέρος στη φροντίδα του Ασθενή, στις δομές ΙΕΚ ή στις σχολές διετούς φοίτησης εντός του Πανεπιστημίου, η απάντησή μας είναι βεβαίως ναι, εφόσον συνεχίσει να είναι κοινή δέσμευση των Φορέων η δυνατότητα μετάβασης /πρόσβασης των “Φροντιστών” στο Πανεπιστήμιο στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, καθώς θα τηρηθούν όροι (υπολογισμός των πιστωτικών μονάδων  εκπαίδευσης της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) κατά το πρότυπο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του Νοσηλευτή .

Σε αντίθετη περίπτωση, όπου για το 2ο επίπεδο Επαγγελματιών που ασκούν Φροντίδα δεν θα υπάρχει πρόβλεψη να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο,  τότε δεν υπάρχει λόγος φοίτησης διάρκειας 2 ετών και θα πρέπει να επανεξεταστεί, ο χρόνος φοίτησης .

Για το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, η ΠαΣΟΝοΠ διευκρινίζει σε ότι αφορά τη Νοσηλευτική Άσκηση:

1)Θεωρούμε απαράβατη συμφωνία την θέσπιση καθορισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων και καθηκοντολογίου (ως οδηγό για την «Περιγραφή θέσης εργασίας»)  και για τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών,  καθώς επίσης και εισαγωγή του όρου «Δεξιότητες» που αποκτούνται από την εκπαίδευση και σε καμία περίπτωση δε θα αλληλοεπικαλύπτονται.

2) Εάν δεν τεθεί παράλληλα το θέμα της ποσόστωσης στη στελέχωση Νοσηλευτών/ασθενών, Φροντιστών/ασθενών, το εγχείρημα θα ναυαγήσει και δε θα διαφέρει καθόλου από το σημερινό τέλμα, όπου Επαγγελματίες με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα, σήμερα εκτελούν κοινό Κλινικό έργο.

3) Απαραίτητος κρίνεται ο επαναπροσδιορισμός, και ίσως ο αποχαρακτηρισμός μιας σειράς πράξεων, που σήμερα καθ’ υπερβολή χαρακτηρίζονται ως “Νοσηλευτικές”, καθ’ ότι πρακτικά , δεν  προϋποθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή.

Για παράδειγμα η  σίτιση του ασθενή  από το στόμα μπορεί σήμερα να λογίζεται ως μέρος της Νοσηλευτικής φροντίδας, στο πλαίσιο της Ολιστικής Προσέγγισης, ωστόσο δεν αποτελεί  αποκλειστικά νοσηλευτική δεξιότητα.

Ένας μη επαγγελματίας υγείας ή συγγενής , που σιτίζει τον ασθενή  στο σπίτι, ασκεί ¨Νοσηλευτική Φροντίδα¨;Η λήψη αρτηριακής πίεσης, ή η μέτρηση σακχάρου λογίζεται αποκλειστικά ως ¨νοσηλευτική πράξη¨; Εάν απαντήσουμε αυστηρά ναι, τότε ο/η σύζυγος που παίρνει τα ζωτικά σημεία και μέτρα το σάκχαρό του/ης συζύγου, ¨αντιποιείται το Νοσηλευτικό επάγγελμα¨;

Μια σειρά πράξεων λοιπόν, σκόπιμο κρίνεται να επαναπροσδιοριστούν με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, ως προς το κατά πόσον πρέπει να θεωρούνται αμιγώς Νοσηλευτικές.  Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους είναι,  όχι όμως  αυτές κάθ’ αυτές οι πράξεις.

Για αυτούς τους λόγους πιθανά να πρέπει να παρθεί η απόφαση για περιορισμό της κατάχρησης των όρων “Νοσηλευτική πράξη” και “Νοσηλευτική Φροντίδα”, για λόγους «Οικονομίας», πριν τη συγγραφή ή επικαιροποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και αντικατάσταση της περιγραφής ανάλογων πράξεων με εισαγωγή νέου όρου.

Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, η Νοσηλευτική είναι μία και ανήκει στο Πανεπιστήμιο (Εκπαίδευση- ένα επίπεδο ) ενώ η Άσκηση Φροντίδας δύναται να αφορά τόσο τους Νοσηλευτές (1ο επίπεδο) στο πλαίσιο της Ολιστικής Προσέγγισης  αλλά και τους Επαγγελματίες του 2ου Επιπέδου με πράξεις Γενικής Φροντίδας αλλά σε καμία περίπτωση Νοσηλευτικές.

Κατόπιν τούτων, αναμένουμε διευκρινήσεις επί των παρατηρήσεων που σας υποβάλλουμε, τελώντας στη διάθεσή σας για ανταλλαγή απόψεων και συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας που μέχρι σήμερα από κοινού αναπτύξαμε.

 

Με Εκτίμηση,

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

                  Ο Πρόεδρος                                                                    Η  Γ. Γραμματέας

               Γεώργιος Τσόλας                                                              Θωμαή Ασλάνογλου