ΥΔΜκΔΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Προβάδισμα κατηγοριών για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Posted on June 18, 2018, 7:28 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 3 secs

 

ΥΔΜκΔΑ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Προβάδισμα κατηγοριών για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων

 

Διαβάστε την Εγκύκλιο –  ΕΔΩ    ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.