ΥΔΜκΔΑ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Προβάδισμα κατηγοριών για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων

 

Διαβάστε την Εγκύκλιο –  ΕΔΩ    ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ