Εν όψει του επερχόμενου Νομοσχεδίου που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Υγείας – όπως πρόσφατα δημοσιεύτηκε ως εξαγγελία από ειδησεογραφικά site- σχετικά με τη δημιουργία «Κλάδου Νοσηλευτών» – αν και θεωρούμε πως πολιτικά ορθότερος είναι ο όρος «Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού» – ,  επιθυμούμε με το παρόν έγγραφο και συνοπτικά να σας παραθέσουμε, τα δυνητικά προβλήματα που μπορεί να επιφέρει στο ιδιαίτερα ευαίσθητο εργασιακό περιβάλλον των Νοσοκομείων  και της Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η θεσμοθέτηση Κλάδου, για την εργασιακή ομάδα, που υπάγεται συνολικά στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων και των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είναι μια βαθιά και ουσιαστική μεταρρύθμιση.

Είναι κοινή παραδοχή των Φορέων ότι η θεσμοθέτηση Επαγγελματικού Κλάδου αποτελεί ουσιαστική μεταρρύθμιση για τη Νοσηλευτική κοινότητα, για τον Επαγγελματία Νοσηλευτή αλλά και για την Ποιότητα των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στους Πολίτες.

Ως Ομοσπονδία συμφωνούμε με τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού που να συμπεριλαμβάνει όλες τις Επαγγελματικές Κατηγορίες Νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) με σαφώς διακριτά επαγγελματικά βαθμολογικά και μισθολογικά δικαιώματα, των Μαιών-Μαιευτών  καθώς και των

Επισκεπτών-τριών Υγείας και όχι μόνο το 50% των εργαζομένων,  με αγκυλώσεις που αποτυπώθηκαν εκ νέου στην εξαγγελία του δημοσιεύματος.

Κύριε Υπουργέ,

Σας είναι γνωστό πως η χώρα μας αναφορικά με το δείκτη νοσηλευτές /κλίνη βρίσκεται δυστυχώς σε πολύ χαμηλές θέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού  (ΠΕ,ΤΕ) ανά κλίνη είναι 0,47 και η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης  (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) ανά κλίνη είναι 0,83 , όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 2,3 ( τα στοιχεία αυτά έχουν αποτυπωθεί βιβλιογραφικά ).

Τον τίτλο του Νοσηλευτή/τριας , φέρουν με βάση το νόμο οι Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, εντούτοις οι ΔΕ βοηθοί Νοσηλευτών (διετούς φοίτησης) – ενώ δε φέρουν με βάση το Νόμο τον τίτλο του Νοσηλευτή-  εκτελούν επί δεκαετίες κοινό κλινικό έργο με τους Νοσηλευτές στα Νοσοκομεία, χωρίς την επίβλεψη Νοσηλευτή όπως προβλέπεται  στο νομοθετικό πλαίσιο  (Π Δ ΥΠ’ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α’/165 24-7-2001)

Σύμφωνα με τα στοιχεία ποσοτικής και ποιοτικής καταγραφής του Νοσηλευτικού Προσωπικού που εργάζεται στα Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε σύνολο 33.110 εργαζομένων , το νοσηλευτικό προσωπικό που ανήκει  στις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ είναι 27.103 εργαζόμενοι και πιο αναλυτικά οι ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτές είναι 15.833, ενώ οι ΔΕ Β. Νοσηλευτών είναι 11.270 («Ποσοτική και Ποιοτική Καταγραφή του Νοσηλευτικού Προσωπικού στα Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ» Τζιάλλας κ.ά., 2018).

Με δεδομένο πως  το 40%  του συνόλου του Νοσηλευτικού Προσωπικού των βαθμίδων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ που εργάζεται  στις Κλινικές και τα τμήματα των Δημόσιων Νοσοκομείων,  αποτελείται από ΔΕ Β. Νοσηλευτών, είναι εύκολα κατανοητό  πως οι Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ δεν επαρκούν για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών έτσι ώστε οι Βοηθοί Νοσηλευτών να εκτελούν μόνο τα καθήκοντά που προβλέπονται από  το Π. Δ. υπ’αριθ.210/φεκ Α’/165 24-7-2001

Είναι λοιπόν εμφανές , πως προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες παροχής νοσηλευτικής φροντίδας και για να μην καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών διαχρονικά χρησιμοποιήθηκαν, αλλά  σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως Νοσηλευτές κατά παράβαση Νόμων  αλλά σε γνώση της Πολιτείας .

Η Δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού ουσιαστικά είναι απαραίτητη γιατί το Νοσηλευτικό Επάγγελμα έχει ιδιαιτερότητες που δεν περιγράφονται στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Είναι δηλαδή Επαγγελματικός Κλάδος – και εν δυνάμει πολυβαθμικός-  όπως και ο Κλάδος των ένστολων – Ένας και Ενιαίος.

Γι΄ αυτό επί δεκαετίες και σήμερα αλλά και αύριο, οι ΔΕ βοηθοί Νοσηλευτών που εργάζονται ήδη στο ΕΣΥ, θα καλύπτουν με πράξεις τα καθήκοντα των Νοσηλευτών πέρα από την αρμοδιότητά τους αλλά με βάση την πολυετή πλέον εμπειρία τους.

Για να εκτελούν μόνο τα καθήκοντά τους, θα πρέπει αύριο να γίνουν προσλήψεις Νοσηλευτών σε όλη την επικράτεια περίπου στις 60.000 !!!!

Σε ό,τι αφορά το καθηκοντολόγιο του Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θεωρούμε ότι σήμερα (2020) σε ένα άναρχα δομημένο σύστημα εκπαιδευτικών βαθμίδων, όχι μόνο δε θα έχει την προσδοκούσα ανταπόκριση αλλά δε θα τύχει και εφαρμογής εκ των πραγμάτων.

Αντιθέτως  θα «επιδεινώσει» την λειτουργία του ΕΣΥ με αρνητικά αποτελέσματα, όπως επαγγελματική εξουθένωση Νοσηλευτών ΠΕ/ΤΕ, με ωράρια/βάρδιες πέραν της νομιμότητας της εργασιακής νομοθεσίας, θέτοντας σε κίνδυνο εν τέλει τον ίδιο ασθενή.

Θεωρούμε ορθότερο και ρεαλιστικότερο σύμφωνα με την ισχύουσα εργασιακή πραγματικότητα,  ότι οι Γενικές Κλαδικές προβλέψεις του επαγγέλματος αλλά και Ειδικές Κλαδικές Προβλέψεις της Ειδικότητας ή του Επαγγελματικού Τίτλου θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν Ενιαίο Επαγγελματικό Κλάδο.

Εάν οι ΔΕ βοηθοί Νοσηλευτών είναι εκτός Ενιαίου Κλάδου, ή σε ξεχωριστό Κλάδο, θα πρέπει να περιγραφούν  άλλα επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα, σαφέστατα περιορισμένα ως προς τις Νοσηλευτικές πράξεις ή τη κάλυψη βαρδιών.

Μειονεκτήματα θα είναι η εσωτερική αναταραχή σε όλες τις βαθμίδες, για τους ΔΕ ότι η Πολιτεία ούτε ηθικά ούτε έμπρακτα τους στηρίζει αν και  τόσα χρόνια βάζουν «πλάτη» και στηρίζουν το ΕΣΥ ,αλλά και οι ΤΕ ή ΠΕ που εργάζονται στο σύστημα δεν είναι τόσοι αριθμητικά ώστε να μπορούν να καλύψουν  όλες τις βάρδιες με αποτέλεσμα, να οδηγηθούν σε μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθένωση αλλά και να καταπατάται η εργασιακή νομοθεσία (βάρδιες σε αναρχία) όπως γίνεται ήδη σε κάποια ελάχιστα νοσοκομεία, που, ναι μεν προσπαθούν να τηρήσουν τον εσωτερικό

κανονισμό καθηκόντων των βαθμίδων αλλά στο δια ταύτα επιτείνεται μια εργασιακή ζούγκλα με διπλοβάρδιες (πρωί / νύχτα, παραπάνω από μία νύχτα την εβδομάδα για κάθε εργαζόμενο, πέρα των 2 απογευματινών)

Η πρόταση μας είναι  : Θεσμοθέτηση Ενιαίου Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Κλάδου – και αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί τίτλοι –  για Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ. Βοηθούς Νοσηλευτών, Μαίες/μαιευτές, Επισκέπτες Υγείας.

Και βέβαια προσλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού  σύμφωνα με τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες στελέχωσης.

Για τα σοβαρά αυτά προβλήματα που ταλανίζουν τη Νοσηλευτική Κοινότητα, ζητούμε εκ νέου συνάντηση μαζί σας.

Για την ΕΕ ΠαΣΟΝοΠ

     Ο Πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας

       Γεώργιος Τσόλας                                 Θωμαή Ασλάνογλου